Rynek mleka i produktów mleczarskich w Polsce w latach 2003-2007

Wstęp
Spis treści
Rozdział I unia Europejska – polityka rolna i handlowa
1.1. Dopłaty do sprzedaży, produkcji i przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania rynku mleczarskiego
1.3. Rynek mleka i produktów mleczarskich Unii Europejskiej
Rozdział II Rynek mleka i produktów mleczarskich w Polsce
2.1 Notowania za lata 2003-2007 z wyszczególnieniem produktów
2.2 Charakterystyka „Mlecznych Inwestycji”
2.3 Produkcja i skup mleka
2.4 Przetwórstwo mleka
Rozdział III Ogólna charakterystyka porównawcza
3.1. Spożycie mleka i produktów mleczarskich
3.2. Handel zagraniczny produktami mleczarskimi
3.3 Produkcja mleka w Polsce i innych krajach UE
3.3.1. Pogłowie krów i produkcja mleka
3.3.2 Warunki produkcji mleka i obrotu nim
3.4 Stan aktualny rynku mleka i zestawienie porównawcze
3.5 Regulacje rynku mleka
Bibliografia
Spis tabel
Spis aneksów
Zakończenie

WSTĘP

Rynek mleka w Polsce jest rynkiem dynamicznie rozwijającym się, przez co wskazanie odpowiednich czynników jego rozwoju jest elementem koniecznym.

Niniejsza praca składa się z omówienia polityki rolnej i handlowej Unii Europejskiej oraz krajów wspólnotowych – i takich jego elementów jak:

  1. Dopłaty do sprzedaży, produkcji i przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich
  2. Podstawy prawne funkcjonowania rynku mleczarskiego
  3. Rynek mleka i produktów mleczarskich Unii Europejskiej

Wszystkie powyższe elementy są częścią rozdziału I.

W rozdziale II natomiast znajdują się części bezpośrednio związane z rynkiem mleka i produktów mleczarskich w kraju, bowiem są to zagadnienia bardzo istotne ze względu na to, iż dynamika rozwoju rynku mleczarskiego wskazuje na pewne strukturalne zmiany wynikające ze struktury dokumentów i wymogów unijnych.

Rozdział III zawiera charakterystykę porównawczą, na którą składają się poszczególne elementy produkcji, kupna, sprzedaży a także i prawne regulacje rynku mleka, zarówno na poziomie krajowym jak i zagranicznym.

Liczba stron 48
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2007
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print