Stosunki międzynarodowe

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa 2006

Bainbridge T., Teasdale A., Leksykon Unii Europejskiej, PLATAN, Kraków 1998

Balassa B., Przyczynek do teorii integracji gospodarczej [w:] Z problemów integracji gospodarczej, Warszawa 1968

Beyme K. Współczesne teorie polityczne, Scholar, Warszawa 2005

Białecki K. P., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 2002

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa 2004

Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003

Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2001

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001

Burda M., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000

Encyklopedia Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. K. A. Wojtaszczyka, WSiP, Warszawa 2004

Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1998

Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze: zarys teorii i polityki handlowej, Wydaw. WSB, Poznań 2001

Haliżak E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, UW, Warszawa 2000

Kłosiński K. A., Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa 2002

Kraszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska na tle świata, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004

Krugman P. R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1997

Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1/2000

Labuda G., Michowicz W. (red.), Historia dyplomacji Polskiej X-XX w., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002

Majewska-Jurczyk A., Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej – Wyrzykowskiej, PWE, Warszawa 2003

Oręziak L., Integracja walutowa [w:] Ciamaga L., Latoszek L., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska, Warszawa 1997

Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2002

Pietrzak E., Szymański K., Międzynarodowy rynek walutowy i finansowy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1991

Polska w WTO, red. J. Kaczurba, IKiC HZ, Warszawa 1998

Sławiński R., Historia Chin i Tajwanu, Wydawnictwo Naukowe AKSON, Warszawa 2002

Sołdaczuk J.,  Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2000

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010

Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004

Unia Europejska – leksykon integracji, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wyd. EUROPA, Wrocław 2004

Wowczuk W., Nowe oblicze starej tradycji Chiny-Japonia, Instytut Wydawniczy Kreator, Białystok 2003

Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Zboińska B., Rozliczenia międzynarodowych płatności handlu zagranicznego, CDK HZ, Warszawa 1999