Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzeniem nowego produktu na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku[1]. PPUP Poczta Polska wykorzystuje strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Przedsiębiorstwo zawiera kontrakty z niezależnymi osobami lub firmami, zajmującymi się rozwojem nowych produktów. … Czytaj dalej

Rola mediów w sponsoringu w sportach niszowych

Wstęp Sponsoring często zalicza się do form public relations. Główną przyczyną takiego po­dejścia jest fakt, że w sponsoringu – podobnie jak w public relations – najważniej­szym celem jest wzbudzanie przychylności otoczenia dla firmy, jej działalności i pro­duktów. Działania public relations są o tyle szersze, że mają ogólnie na celu wspie­ranie i promowanie pozytywnego wizerunku organizacji … Czytaj dalej

Ocena badań rynku pod kątem rozszerzenia oferty zabiegowej gabinetu kosmetycznego

Wstęp 1. Specyfika klienta (mężczyzny) w salonie kosmetycznym 2. Analiza otoczenia 2.1. Otoczenie dalsze 2.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne 2.1.2. Uwarunkowania technologiczne 2.1.3. Otoczenie społeczno-kulturowe 2.2. Otoczenie bliższe 2.2.1. Charakterystyka rynku 2.2.2. Profil klienta gabinetu 2.2.3. Analiza konkurencji 2.2.4. Analiza środowiska wewnętrznego 2.2.5. Gabinet 2.3. Przewagi konkurencyjne 2.4. Analiza SWOT 3. Cele strategiczne 3.1. Krótkodystansowe 3.2. Długodystansowe … Czytaj dalej

Marketing terytorialny na przykładzie gminy Ornontowice

Liczba stron: 61 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Śląski Katowice Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2015 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 4 Rozdział 1 Charakterystyka marketingu terytorialnego 6 1.1 Pojęcie i istotna marketingu terytorialnego  6 1.2 Narzędzia marketingu terytorialnego 11 1.3 Cele i zadania marketingu terytorialnego 14 Rozdział 2 Rola promocji gminy w marketingu terytorialnym 18 … Czytaj dalej

Zarządzanie marketingowe na krajowym rynku pracy na przykładzie osób niepełnosprawnych

98 stron WSTĘP 1. RYNEK PRACY 1.1. Pojęcie rynku pracy 1.2. Rynek pracy osób niepełnosprawnych 1.2.1. Pojęcie osoby niepełnosprawnej 1.2.2. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy 1.3. Segmentacja rynku pracy 2. STRATEGIA MARKETINGOWA NA RYNKU PRACY 2.1. Pojęcie strategii marketingowej 2.2. Klasyfikacja strategii marketingowych 2.2.1. Program rozwoju gospodarczego 2.2.2. Program wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów … Czytaj dalej

Marketing polityczny w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 1997-2001

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I MARKETING POLITYCZNY W UJĘCIU TEORETYCZNYM 5 1.1 POJĘCIE MARKETINGU POLITYCZNEGO 5 1.2 HISTORIA ROZWOJU MARKETINGU POLITYCZNEGO 8 1.3 MARKETING POLITYCZNY W WYBORACH- MARKETINGOWA STRATEGIA WYBORCZA 11 ROZDZIAŁ II WYKORZYSTANIE MARKETINGU POLITYCZNEGO W WYBORACH PARLAMENTARNYCH PO 1989R 19 2.1. WYBORY PARLAMENTARNE W POLSCE PO 1989- TŁO HISTORYCZNE 19 2.2. PROFESJONALIZACJA … Czytaj dalej

Marketing polityczny i jego zastosowanie w kampaniach prezydenckich 1990 – 2005 w Polsce

Spis treści Wstęp 3 1. Pojęcie oraz teoretyczne aspekty marketingu politycznego 4 1.1. Marketing gospodarczy 4 1.1.1. Definicje 4 1.1.2. Teoria marketing mix-u 6 1.1.2.1. Koncepcja 4P 6 1.1.2.2. Koncepcja 4C 7 1.2. Marketing polityczny 8 1.2.1. Historia i przyczyny powstania marketingu politycznego 8 1.2.2. Definiowanie marketingu politycznego 10 1.2.3. Marketing komercyjny a marketing polityczny … Czytaj dalej

Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej

Spis Treści Strona Streszczenie / Summary str. 3 1. Wprowadzenie str. 4 1.1 Geneza i znaczenie problemu przepływu informacji str. 4 1.1.1. Geneza przepływu informacji w przedsiębiorstwach str. 4 1.1.2. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa i zarządzanie informacją str. 6 1.2. Cel i zakres pracy str. 8 1.3. Terminologia str. 9 1.4. Wybrane, stosowane skróty i … Czytaj dalej

Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych

SPIS TREŚCI WSTĘP 2 I. INTERNET JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI 4 1.1. Historia i rozwój internetu 4 1.2. Charakterystyka użytkowników internetu w Polsce 9 II. OPIS NARZĘDZI MARKETINGU MIX 17 III. PROMOCJA W INTERNECIE 23 IV. NARZĘDZIA INTERNETOWEGO PROMOTION – MIX 29 4.1. Reklama internetowa 29 4.2. Marketing wyszukiwarkowy 39 4.3. Marketing bezpośredni 42 4.4. Internetowe … Czytaj dalej

Zarządzanie marketingowe jako narzędzie w pozyskiwaniu klienta na przykładzie przedsiębiorstwa XXX

Wstęp Rozdział I Zarządzanie marketingowe jako narzędzie przedsiębiorstwa w pozyskaniu klienta 1.1. Idea przedsiębiorstwa oraz jego organizacyjno prawne formy 1.2. Istota i składniki marketingu w przedsiębiorstwie 1.3. Cele, funkcje i instrumenty zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie 1.4. Filozofia zarządzania marketingowego jako punkt wyjścia w ocenia potrzeb klienta Rozdział II Pojęcie i znaczenie obsługi klienta we współczesnym … Czytaj dalej