Działania marketingu handlowego na podstawie firmy Bytom

Wstęp 1. Charakterystyka marketingu w handlu. 1.1 Istota i pojęcie przedsiębiorstwa handlowego. 1.2 Rodzaje handlu detalicznego. 1.3 Obsługa klienta. 1.4 Merchandising. 2. Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa Bytom SA 2.1 Analiza handlu ubiorami męskimi w Polsce 2.2 Analiza przedsiębiorstwa Bytom SA. 2.3 Analiza, profil klientów przedsiębiorstwa Bytom SA. 2.4 Analiza konkurencji przedsiębiorstwa Bytom SA. 2.5 Analiza SWOT. … Czytaj dalej

Marketing pozyskiwania klienta w przedsiębiorstwie usługowym

Wstęp W dzisiejszych czasach marketing jest jednym z najważniejszych elementów w biznesie, ponieważ ma za zadanie pozyskiwać klientów i zwiększać zyski przedsiębiorstwa. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych, gdzie klienci nie widzą bezpośrednio produktów i często korzystają z usług na podstawie rekomendacji, kluczowe jest odpowiednie pozyskiwanie i utrzymywanie klientów. Dlatego też, celem niniejszej pracy magisterskiej jest … Czytaj dalej

Promocja usług bankowych np. banku PKO BP S.A.

Wstęp Rozdział I. Promocja jako narzędzie marketingu usług bankowych 1. Pojęcie i klasyfikacja usług 2. Specyfika usług bankowych 3. Miejsce promocji w marketingu usług bankowych 4. Narzędzia promocji usług bankowych Rozdział II. Prezentacja Banku PKO BP 1. Ogólne informacje o Banku 2, Struktura organizacyjna 3, Oferta usługowa Banku Rozdział III. Działania promocyjne Banku PKO BP … Czytaj dalej

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 1.1. Zakres pojęciowy transportu 1.2. Transport w procesie gospodarowania 1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 1.4. Rozwój systemu transportowego Polski ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 2.3. Strategie marketingowe w transporcie 2.4. Usługa transportowa jako element marketingu ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział 1 Promocja turystyczna produktu obszaru 4 1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4 1.2 Marketing miejsca docelowego 9 1.3 Istota promocji obszaru 10 1.3.1 Pojęcie promocji 10 1.3.2 Narzędzia promocji 12 Rozdział 2 Gmina … Czytaj dalej

Instrumenty promocji miasta na przykładzie Gliwic

Liczba stron: 115 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2003 Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. PROMOCJA JAKO ELEMENT MARKETINGU MIX 6 1Marketing miasta 6 2Promocja miasta 15 2.1Produkt miasta jako przedmiot promocji 17 2.2Uczestnicy promocji miasta 27 2.3Koncepcja promocji miasta 34 2.4Kierunki promocji miasta z szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych … Czytaj dalej

Plan marketingowy Fabryki Kosmetyków Miraculum

O czym obecnie myślą szefowie przedsiębiorstw i dyrektorzy do spraw marketingu, kiedy zastanawiają się nad przyszłością? Odpowiedzi na to pytanie dostarczyły wyniki badań zaprezentowane w pracy profesora Kamrana Kashaniego.[1] A oto synteza tych wyników:[2] Kwestie marketingowe absorbujące uwagę menedżerów: wzrost konkurencji cenowej, ogólne nasilenie się konkurencji, wzrastające znaczenie obsługi klienta, poprawianie jakości, coraz więcej innowacyjności … Czytaj dalej

Badania marketingowe jako przesłanka podejmowania decyzji rynkowych

1. Uwarunkowania działań marketingowych 2. Rola i znaczenie badań marketingowych 3. Ilościowe i jakościowe metody badań rynku 4. Ocena uwarunkowań rynkowych 5. Ocena konkurentów Głównym problemem w przedsiębiorstwie zorientowanym na rynek jest potrzeba bieżącej, pełnej orientacji co do otoczenia rynkowego i innych elementów otoczenia tak, by było możliwe nie tylko elastyczne dostosowywanie się do zmian, … Czytaj dalej

Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej

Wprowadzenie Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest wynikiem stosowania metody prób i błędów, lecz opiera się w nowocześnie funkcjonujących firmach na racjonalnych instrumentach zarządzania. zalicza się do nich metody zarządzania, które stanowią wypróbowane, logiczne zbiory zasad i etapów stosowanych w procesach kierowania zespołami ludzkimi. Zastosowanie w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa określonej metody zarządzania nie może być przypadkowe. … Czytaj dalej

Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzeniem nowego produktu na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku[1]. PPUP Poczta Polska wykorzystuje strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Przedsiębiorstwo zawiera kontrakty z niezależnymi osobami lub firmami, zajmującymi się rozwojem nowych produktów. … Czytaj dalej