Działania marketingu handlowego na podstawie firmy Bytom

Wstęp 1. Charakterystyka marketingu w handlu. 1.1 Istota i pojęcie przedsiębiorstwa handlowego. 1.2 Rodzaje handlu detalicznego. 1.3 Obsługa klienta. 1.4 Merchandising. 2. Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa Bytom SA 2.1 Analiza handlu ubiorami męskimi w Polsce 2.2 Analiza przedsiębiorstwa Bytom SA. 2.3 Analiza, profil klientów przedsiębiorstwa Bytom SA. 2.4 Analiza konkurencji przedsiębiorstwa Bytom SA. 2.5 Analiza SWOT. … Czytaj dalej

Marketing pozyskiwania klienta w przedsiębiorstwie usługowym

Wstęp W dzisiejszych czasach marketing jest jednym z najważniejszych elementów w biznesie, ponieważ ma za zadanie pozyskiwać klientów i zwiększać zyski przedsiębiorstwa. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych, gdzie klienci nie widzą bezpośrednio produktów i często korzystają z usług na podstawie rekomendacji, kluczowe jest odpowiednie pozyskiwanie i utrzymywanie klientów. Dlatego też, celem niniejszej pracy magisterskiej jest … Czytaj dalej

Promocja usług bankowych np. banku PKO BP S.A.

Wstęp Rozdział I. Promocja jako narzędzie marketingu usług bankowych 1. Pojęcie i klasyfikacja usług 2. Specyfika usług bankowych 3. Miejsce promocji w marketingu usług bankowych 4. Narzędzia promocji usług bankowych Rozdział II. Prezentacja Banku PKO BP 1. Ogólne informacje o Banku 2, Struktura organizacyjna 3, Oferta usługowa Banku Rozdział III. Działania promocyjne Banku PKO BP … Czytaj dalej

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 1.1. Zakres pojęciowy transportu 1.2. Transport w procesie gospodarowania 1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 1.4. Rozwój systemu transportowego Polski ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 2.3. Strategie marketingowe w transporcie 2.4. Usługa transportowa jako element marketingu ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Promocja produktu turystycznego gminy Lubichowo

Liczba stron: 78 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Gdański, Sopot Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Rozdział 1 Promocja turystyczna produktu obszaru 4 1.1 Pojęcie i składniki produktu turystycznego obszaru 4 1.2 Marketing miejsca docelowego 9 1.3 Istota promocji obszaru 10 1.3.1 Pojęcie promocji 10 1.3.2 Narzędzia promocji 12 Rozdział 2 Gmina … Czytaj dalej

Instrumenty promocji miasta na przykładzie Gliwic

Liczba stron: 115 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna Katowice Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2003 Spis Treści WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I. PROMOCJA JAKO ELEMENT MARKETINGU MIX 6 1Marketing miasta 6 2Promocja miasta 15 2.1Produkt miasta jako przedmiot promocji 17 2.2Uczestnicy promocji miasta 27 2.3Koncepcja promocji miasta 34 2.4Kierunki promocji miasta z szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych … Czytaj dalej

Plan marketingowy Fabryki Kosmetyków Miraculum

Wprowadzenie Rozdział 1: Teoretyczne podstawy marketingu i ich zastosowanie w Fabryce Kosmetyków Miraculum 1.1 Definicje i pojęcia marketingu w kontekście naukowym 1.2 Cel marketingu w gospodarce i w przedsiębiorstwie 1.3 Podstawowe funkcje zarządzania marketingowego 1.4 Marketing według Maslowa i zaspokajanie potrzeb konsumenta Rozdział 2: Analiza rynku i wyzwań marketingowych dla Fabryki Kosmetyków Miraculum 2.1 Wzrost … Czytaj dalej

Badania marketingowe jako przesłanka podejmowania decyzji rynkowych

1. Uwarunkowania działań marketingowych 2. Rola i znaczenie badań marketingowych 3. Ilościowe i jakościowe metody badań rynku 4. Ocena uwarunkowań rynkowych 5. Ocena konkurentów Głównym problemem w przedsiębiorstwie zorientowanym na rynek jest potrzeba bieżącej, pełnej orientacji co do otoczenia rynkowego i innych elementów otoczenia tak, by było możliwe nie tylko elastyczne dostosowywanie się do zmian, … Czytaj dalej

Strategia marketingowa firmy na rynku konkurencyjnym na przykładzie firmy budowlanej

Spis treści: Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Zarządzanie marketingowe jako wyznacznik sukcesu firmy 1.1 Pojęcie zarządzania 1.2 Funkcje zarządzania 1.3 Rola planowania 1.4 Rodzaje planów 1.5 Strategiczne planowanie marketingowe 1.6 Biznes plan jako element procesu planowania 1.7 Budowanie strategii firmy ROZDZIAŁ II. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa oraz strategia marketingowa 2.1 Istota zarządzania strategicznego 2.2 Misja przedsiębiorstwa 2.3 Proces … Czytaj dalej

Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska SPIS TREŚCI WSTĘP 3 Rozdział I. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE I PROCES WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU 7 1.1 Proces zarządzania marketingowego 7 1.2 Wprowadzanie nowego produktu na rynek 10 1.3 Segmentacja rynku, wybór odbiorców docelowych i pozycjonowanie 13 Rozdział II. STRATEGIA ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU W PPUP POCZTA POLSKA 17 2.1 Strategia rozwoju nowego produktu … Czytaj dalej