Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

Rozdział I.
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE I PROCES WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU 7
1.1 Proces zarządzania marketingowego 7
1.2 Wprowadzanie nowego produktu na rynek 10
1.3 Segmentacja rynku, wybór odbiorców docelowych i pozycjonowanie 13

Rozdział II.
STRATEGIA ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU W PPUP POCZTA POLSKA 17
2.1 Strategia rozwoju nowego produktu 17
2.2 Kontrakty z niezależnymi firmami w procesie rozwoju nowego produktu 20
2.3 Utrzymanie pozycji na rynku przez wprowadzanie nowych produktów 23

Rozdział III.
HISTORIA I ROZWÓJ USŁUGI EMS -POCZTEX 29
3.1 Historia usługi EMS -POCZTEX 29
3.2 Unifikacja nazewnictwa i wprowadzenie nowej usługi kurierskiej 32
3.3 Modyfikacje usługi i zmiana logo produktu 35

Rozdział IV.
CHARAKTERYSTYKA USŁUGI EMS – POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM 41
4.1 Funkcjonowanie usługi EMS -POCZTEX 41
4.2 Kategorie usługi EMS -POCZTEX w zależności od terminów doręczania 44
4.3 Warunki doręczenia przesyłki w gwarantowanych terminach 49

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
ZAŁĄCZNIK 58

W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzeniem nowego produktu na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku[1].

PPUP Poczta Polska wykorzystuje strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Przedsiębiorstwo zawiera kontrakty z niezależnymi osobami lub firmami, zajmującymi się rozwojem nowych produktów. PPUP Poczta Polska poprzez rozwój nowego produktu dąży do utrzymania zajmowanej pozycji na rynku lub osiągnięcia wzrostu na nim, realizując strategię wprowadzania nowych produktów[2].

Poczta Polska usługę EMS -POCZTEX świadczy na terenie kraju od 1985 roku (wówczas pod nazwą „Super-Ekspres”). W ramach unifikacji nazewnictwa usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym, w dniu 5 kwietnia 1995 r. wprowadzono do krajowego obrotu pocztowego nową usługę kurierską pod nazwą „EMS – POCZTEX”. 4 marca 2004 roku zmodyfikowano usługę, zmieniając także logo produktu.

Usługa EMS – POCZTEX w obrocie krajowym jest realizowana na terenie całego kraju i polega na przyjęciu, przewozie i doręczeniu pod wskazany adres lub wydaniu w lokalu placówki pocztowej korespondencji, dokumentów lub towarów w gwarantowanych przez Pocztę Polską terminach. W zależności od terminów doręczania można wyróżnić:

  • EMS -POCZTEX NA DZIŚ w serwisie miejskim: przesyłki doręczane są na terenie centrum miasta wojewódzkiego i miasta liczącego powyżej 100 tys. mieszkańców maksymalnie w ciągu 2 godzin od momentu jej nadania, natomiast w granicach administracyjnych miasta w ciągu 4 godzin od momentu jej nadania (warunkiem jest nadanie przesyłki do godz. 9:00).
  • EMS – POCZTEX PORANEK nadana w serwisie krajowym doręczana jest na terenie całego kraju do godziny 9:00 dnia następnego po dniu nadania. Warunkiem doręczenia przesyłki w gwarantowanych terminach jest nadanie ich : w miastach wojewódzkich przed godz. 17:00, a w miastach powiatowych i pozostałych miejscowościach przed godz. 16:00.
  • EMS – POCZTEX POŁUDNIE nadana w serwisie krajowym jest doręczana na terenie całego kraju do godz. 12:00 dnia następnego po dniu nadania. Warunkiem doręczenia przesyłki w gwarantowanych terminach jest nadanie ich: w miastach wojewódzkich przed godz. 17:00 a w pozostałych przed godz. 16:00.
  • EMS – POCZTEX STANDARD doręczana jest na terenie całego kraju w dniu następnym; do instytucji w godzinach ich urzędowania i do osób fizycznych, najpóźniej do godz. 20:00. Warunkiem doręczenia przesyłki w gwarantowanych terminach jest nadanie ich: w miastach wojewódzkich przed godz. 17:00 a w pozostałych przed godz. 16:00.

Przesyłkę EMS – POCZTEX można nadać w niedzielę lub święto w dyżurujących w te dni placówkach pocztowych.

[1] Mruk H., Strategie marketingowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 82

[2] Informacje uzyskane z PPUP Poczta Polska

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print