Kształtowanie postawy chrześcijańskiej w świetle wybranych wypowiedzi Jana Pawła II do młodzieży

Praca z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z roku 2002. Ma 98 stron. Wykaz skrótów Bibliografia Wstęp Rozdział I. Młodość czasem próby § 1. W perspektywie poszukiwań Art.1. Poszukiwanie miłości Art.2. Poszukiwanie sensu życia 1. Aspekty życia zawodowego 2. W ramach życia chrześcijańskiego § 2. W oparciu o spontaniczną otwartość umysłu i serca Art. 1 … Czytaj dalej

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X i jego krytyka Soboru Watykańskiego II

WSTĘP 1. Marcel Lefebvre i jego dzieło – Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Historia i zarys doktryny. 1. 1 Działalność duszpasterska 1. 2 Powołanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X 1. 3 Rok 1988 1. 4 Linia doktrynalna Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. 2. W dialogu z nie-katolikami. Krytyczny stosunek środowiska z Ecône do idei ekumenicznego … Czytaj dalej

Asceza chrześcijańska w świetle pism Bazylego Wielkiego

Spis Treści Bibliografia WSTĘP ROZDZIAŁ PIERWSZY ŻYCIE BAZYLEGO WIELKIEGO 1) Młodość 2) Życie monastyczne i jego forma ROZDZIAŁ DRUGI PISMA BAZYLEGO WIELKIEGO 1) Dogmatyczne 2) Ascetyczne 3) Pedagogiczne 4) Homilie i mowy 5) Listy ROZDZIAŁ TRZECI NAUKA O ASCEZIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1) Asceza chrześcijańska w ujęciu Bazylego Wielkiego 2) Szczególna asceza mnisza. 3) Nauki o Trójcy … Czytaj dalej