Kształtowanie postawy chrześcijańskiej w świetle wybranych wypowiedzi Jana Pawła II do młodzieży

Praca z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z roku 2002. Ma 98 stron. Wykaz skrótów Bibliografia Wstęp Rozdział I. Młodość czasem próby § 1. W perspektywie poszukiwań Art.1. Poszukiwanie miłości Art.2. Poszukiwanie sensu życia 1. Aspekty życia zawodowego 2. W ramach życia chrześcijańskiego § 2. W oparciu o spontaniczną otwartość umysłu i serca Art. 1 … Czytaj dalej