Kształtowanie postawy chrześcijańskiej w świetle wybranych wypowiedzi Jana Pawła II do młodzieży

Praca z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z roku 2002. Ma 98 stron.

Wykaz skrótów
Bibliografia

Wstęp

Rozdział I.
Młodość czasem próby
§ 1. W perspektywie poszukiwań
Art.1. Poszukiwanie miłości
Art.2. Poszukiwanie sensu życia
1. Aspekty życia zawodowego
2. W ramach życia chrześcijańskiego
§ 2. W oparciu o spontaniczną otwartość umysłu i serca
Art. 1 Twórczy niepokój
Art. 2 Odkrywanie bogactwa darów
1. Rzeczywistości ziemskie
2. Chrystusowe słowo

Rozdział II.
Chrystus mocą w drodze do pełni życia chrześcijańskiego
§ 1. Chrystus autentyczną nadzieją w odnajdywaniu wartości
Art. 1 Rozterki duchowe i religijne młodych
Art. 2. Prawdziwe wartości widziane w świetle Chrystusa
§ 2. Chrystus jako norma i przykład do wprowadzenia w życie poznanych wartości
Art. 1 Chrystus normą wartości
Art. 2 Chrystus przykładem do naśladowania

Rozdział III.
Środki pomocne do rozwijania życia chrześcijańskiego
§ 1 Wewnętrzna doskonałość budowana przez realizację cnót
Art. 1. Cnoty teologalnej jako nadprzyrodzone obdarowanie
Art. 2 Zdobywanie cnót moralnych wśród młodych
§ 2 Postawa godna chrześcijańskiego życia
Art. 1. Różnorodne formy życia
Art. 2. Zrzeszenia i grupy chrześcijańskie drogą do apostolstwa

Zakończenie
Bibliografia

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print