Wzmacniacze operacyjne

WSTĘP Wzmacniaczem nazywamy ogólnie czwórnik, który ma zdolność zwiększania mocy sygnału elektrycznego przekazywanego przez ten czwórnik ze źródła do odbiornika bez zmiany kształtu przekazywanego sygnału. Wzmacnianie sygnałów odbywa się kosztem energii dostarczonej ze źródła zasilania, która jest przemieniana na energię sygnału wyjściowego. Przemiana energii z zasilacza zachodzi w elemencie czynnym, którym jest tranzystor lub lampa … Czytaj dalej

Wzmacniacze małosygnałowe realizowane na tranzystorach bipolarnych i unipolarnych

Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. TRANZYSTORY UNIPOLARNE I BIPOLARNE I ICH CHARAKTERYSTYKA 5 1.1. TRANZYSTORY BIPOLARNE 6 1.1.1. ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE PARAMETRY TRANZYSTORA 10 1.1.2. UKŁAD PRACY TRANZYSTORA 13 1.1.3. PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI 15 1.1.4. POSTACIE MODELI MAŁOSYGNAŁOWYCH TRANZYSTORA BIPOLARNEGO 18 1.2. TRANZYSTORY POLOWE (UNIPOLARNE) 20 1.2.1. TRANZYSTOR ZŁĄCZOWY 21 1.2.2. TRANZYSTOR POLOWY Z … Czytaj dalej

Systemy monitoringu

Spis treści Wstęp 1 1. Instalacja i dobór kamer. 2 1.1 Kolor kamery 2 1.2 Jakość obrazu:2 1.3 System pracy: ciągły, alarmowy. 2 1.4 Sterowanie; 3 1.5 Odporność na zniszczenie 3 1.6 Parametry sygnału 3 1.7 Stosowane standardy 4 2. Kamery. 5 2.1 Budowa i zasada działania: 5 2.2 Kamera cyfrowa: 5 2.3 Zasilanie kamer … Czytaj dalej

Sprzęt elektroizolacyjny stosowany w elektroenergetyce zawodowej

WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 5 1.1. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 5 1.1.1 Normy z zakresu środków ochrony indywidualnej 9 1.1.2 Obowiązek certyfikacji i znak bezpieczeństwa B 14 1.1.3 Ochrona pracownika na stanowisku pracy 15 ROZDZIAŁ 2 OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI 17 2.1. ELEMENTY … Czytaj dalej

Pomiar wyższych harmonicznych w sieci niskiego i średniego napięcia

Spis Treści 1. Wprowadzenie 1.1 Wstęp 1.2 Cel i zakres pracy 2. Mechanizm powstawania wyższych harmonicznych wprowadzanych do sieci 3. Źródła i skutki wyższych harmonicznych w sieci elektroenergetycznej 3.1 Wyjaśnienia ogólne 3.2 Źródła światła 3.3 Urządzenia przekształtnikowe, urządzenia elektroniczne i informatyczne 3.4 Urządzenia spawalnicze 3.5 Kompensatory mocy biernej 3.6 Przyrządy pomiarowe 3.7 Maszyny elektryczne 3.8 … Czytaj dalej

Pomiar energii czynnej odbiorników nieliniowych licznikami indukcyjnymi i elektronicznymi

Spis Treści 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka odbiorców energii elektrycznej 2.1 Ogólne zasady rozliczeń odbiorców za pobór energii 2.1.1 Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych 2.1.2 Ogólne zasady rozliczania odbiorców 3. Wpływ zmian parametrów jakości energii elektrycznej na pracę odbiorników 3.1 Wyjaśnienia ogólne 3.1.1 Wpływ odchyleń napięcia na … Czytaj dalej

Diagnostyka transformatorów

Spis treści I. WSTĘP 4 II. Transformatory 5 II.1. Budowa i zasada działania 5 II.2. Podział transformatorów 9 II.2.1. Transformatory energetyczne 10 II.2.2. Transformatory małej mocy 13 II.2.3. Transformatory specjalne 15 II.3. Analiza pracy transformatorów. 17 II.3.1. Stany pracy 17 II.3.2. Praca równoległa 22 II.3.3. Praca ekonomiczna transformatora 24 II.3.4. Nagrzewanie i chłodzenie transformatorów 25 … Czytaj dalej

Cyfrowe układy sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi jednofazowymi i trójfazowymi z zastosowaniem modułu ADMC 401

Spis Treści Wykaz zastosowanych oznaczeń i symboli 6 Cel pracy 8 1.Wstęp 8 1.1. Energetyczne filtry aktywne 9 1.2. Procesory sygnałowe 12 2. Modulacja PWM 16 2.1. Nadążna modulacja histerezowa o stałej szerokości pętli histerezy 16 2.1.1. Jednofazowy modulator histerezowy 16 2.1.2. Trójfazowy modulator histerezowy 18 2.1.3. Trójfazowy modulator histerezowy z tablicą przełączeń 19 2.2. … Czytaj dalej

Ciekłokrystaliczna tablica informacyjna – projekt

Spis treści 1. WSTĘP 4 2. CIEKŁE KRYSZTAŁY 6 2.1. NOWY STAN MATERII – JEGO POCZĄTKI ORAZ ZASTOSOWANIE 6 2.2. KLASYFIKACJA CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW 10 2.3. MECHANIZM POWSTAWANIA TERMOTROPOWYCH CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW 13 2.4. RODZAJE STRUKTUR WYSTĘPUJĄCYCH W TLC 17 2.4.1. Nematyki 18 2.4.2. Cholesteryki 18 2.4.3. Smektyki 19 2.5. TEKSTURY ORAZ DEFEKTY W TLC 22 2.5.1. … Czytaj dalej