Sprzęt elektroizolacyjny stosowany w elektroenergetyce zawodowej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 5
1.1. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 5
1.1.1 Normy z zakresu środków ochrony indywidualnej 9
1.1.2 Obowiązek certyfikacji i znak bezpieczeństwa B 14
1.1.3 Ochrona pracownika na stanowisku pracy 15

ROZDZIAŁ 2 OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI 17
2.1. ELEMENTY OCENY ZGODNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 19
2.1.1. Jednostka notyfikowana 19
2.1.2. Dokumentacja techniczna 20
2.1.3. Badania typ WE i kontrola jakości wyrobu 20
2.1.4. System zapewnienia jakości 22
2.1.5. Deklaracje zgodności 23
2.1.6. Oznaczenia CE 24
2.2. SPOSOBY ZAPEWNIENIA PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ DYREKTYWY 24

ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO I PRAC WYKONYWANYCH PRZY JEGO UŻYCIU 26
3.1. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANEGO SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO 26
3.1.1. Sprzęt izolacyjny 27
3.1.2. Wskaźniki napięcia 43
3.1.3. Zakres i charakterystyka badań sprzętu elektroizolacyjnego 50
3.1.3.1. Przykładowa procedura badań elektrycznych sprzętu na przykładzie rękawic elektroizolacyjnych w laboratorium producenta 53
3.2. CHARAKTERYSTYKA PRAC Z UŻYCIEM SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO 62
3.2.1. Wykonywanie prac łączeniowych 63
3.2.2. Prace sprawdzające brak napięcia 63
3.2.3. Prace przy zakładaniu i zdejmowaniu uziemiaczy przenośnych oraz zwieraczy 64
3.2.4. Prace przy uzgadnianiu faz 65
3.2.5. Prace przy pomiarach przyrządami na drążkach izolacyjnych 66

ROZDZIAŁ 4 CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO I PRAC WYKONYWANYCH PRZY JEGO UŻYCIU. WYNIKI WŁASNE 67

PODSUMOWANIE 73
LITERATURA 74

Autor zastrzeżony
Liczba stron 77
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy inżynierska
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print