Kondycja i sprawność fizyczna młodzieży

1.1. Kondycja i sprawność fizyczna – zakres pojęciowy 1 1.2. Sprawność i wydolność fizyczna 8 1.3. Czynniki warunkujące kondycję fizyczną młodzieży 12 1.3.1. Zróżnicowanie regionalne 12 1.3.2. Poziom urbanizacji miejsca zamieszkania 15 1.3.3.Warunki życia rodzinnego 16 Badania oraz studia teoretyczne nad istotą i strukturą motoryczności człowieka wywołują wciąż duże zainteresowanie. Wielość koncepcji odzwierciedla zróżnicowane orientacje … Czytaj dalej

Turystyka jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej ludzi niepełnosprawnych

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: dyplomowa Rok oddania: 2003 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ROZDZIAŁ: Turystyka niepełnosprawnych – wiadomości ogólne 1.1. Turystyka – pojęcie i znaczenie zdrowotne 1.2. Rola turystyki w zaspokajaniu minimum aktywności ruchowej człowieka 1.3. Pojęcie niepełnosprawności 1.4. Rehabilitacja 1.5. Stereotypy 1.6. Integracja 1.7. Cele turystyki ludzi niepełnosprawnych 1.7.1. Cel leczniczy 1.7.2. … Czytaj dalej

Przejawy i przyczyny agresywnego zachowania się kibiców podczas imprez sportowych

Liczba stron: 74 Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP…………………..1 Rozdział I Wprowadzenie teoretyczne dotyczące zjawiska agresji i przemocy 1.Pojęcie agresji i przemocy – natura zjawiska……………2 2.Subkultury przemocy, a sytuacyjne źródła agresji………..6 3.Przyczyny agresji i jej występowanie w środkach masowego przekazu….12 4.Pojęcie szalikowca………………….16 Rozdział … Czytaj dalej

Piłka nożna jako forma rekreacji

Liczba stron: 50 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp Rozdział I: CZAS WOLNY W UJĘCIU NAUK SPOŁECZNYCH 1,1. Czas wolny a rekreacja 1,2. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu wolnego Rozdział II: REKREACJA JAKO FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 2,1. Definicje rekreacji 2,2. Podstawowe formy rekreacji 2,3. Aktywność fizyczna jako forma rekreacji Rozdział III: … Czytaj dalej

Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu neuronu obwodowego (dolnego)

Liczba stron: 82 Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI str. STRESZCZENIE………………………………………………………………………..2 RESUME…………………………………………………………………………………….3 SPIS TREŚCI……………………………………………………………………………….4 WSTĘP………………………………………………………………………………………7 ROZDZIAŁ I…………………………….……………….…..10 ANATOMIA OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJÓW ZABURZEŃ 1. Charakterystyka kliniczna obwodowego układu nerwowego.10 2. Struktury części obwodowej układu nerwowego..…..14 2.1. Nerwy czaszkowe…………………………………….……..14 2.2. Nerwy rdzeniowe……………………………………18 2.3. … Czytaj dalej

Wpływ rekreacji ruchowej na życie dzieci i młodzieży

Liczba stron: 69 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: WSTĘP……………………………………………..….……3 ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE PODSTAWY WPŁYWU REKREACJI NA DZIECI I MŁODZIEŻ…………………………………………5 1.1. Czas wolny i jego znaczenie w uprawianiu rekreacji……………………………5 1.2. Rola rekreacji ruchowej w życiu dzieci i młodzieży………………………12 1.3. Rola szkoły podstawowej w rekreacji dzieci i młodzieży….………………18 ROZDZIAŁ 2 FIZJOLOGICZNE SKUTKI AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ………………24 … Czytaj dalej