Piłka nożna jako forma rekreacji

Liczba stron: 50

Rodzaj pracy: licencjacka
Rok oddania: 2011
Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział I: CZAS WOLNY W UJĘCIU NAUK SPOŁECZNYCH
1,1. Czas wolny a rekreacja
1,2. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu wolnego

Rozdział II: REKREACJA JAKO FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
2,1. Definicje rekreacji
2,2. Podstawowe formy rekreacji
2,3. Aktywność fizyczna jako forma rekreacji

Rozdział III: PIŁKA NOŻNA A REKREACJA
3,1. Krótka historia piłki nożnej
3,2. Podstawowe zasady piłki nożnej
3,3. Piłka nożna dzieci i młodzieży
3,4. Wybrane patologie piłki nożnej
3,5. Piłka nożna jako forma rekreacji – podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Piłka nożna to obecnie najpopularniejszy sport na świecie. Uprawiają tą dyscyplinę miliony osób, a kolejne miliony kibicują swoim drużyną. Być może powodem takiej popularności futbolu jest fakt, że niewiele trzeba, by go uprawiać. Wystarczy piłka i trochę wolnego miejsca, aby rekreacyjnie zająć sobie czas wolny.

W związku ze swoją ogromną popularnością, piłka nożna jest jedną z najczęściej stosowanych form rekreacyjnych. Niniejsza praca będzie się starała pokazać wartości tej właśnie formy. Nie jest celem autora szczegółowe opisanie dyscypliny i wgłębianie się w historyczne charakterystyki jej rozwoju. Ta praca będzie się skupiała bardziej na rekreacyjnej stronie piłki nożnej, wychodząc od pojęć najbardziej ogólnych.

W pierwszym rozdziale przybliżona zostanie specyfika nauk humanistycznych zajmujących się czasem wolnym. Aby skonstruować podstawy teoretyczne pod bardziej szczegółowe rozdziały, podane zostaną definicje czasu wolnego, a także opisane zostanie jego miejsce w systemie nauk. Jako podsumowanie pierwszego rozdziału, podane będą podstawowe pojęcia z zakresu czasu wolnego, bez wgłębiania się w szczegóły.

Drugi rozdział będzie już poświęcony znacznie węższemu zagadnieniu w ramach pedagogiki czasu wolnego, jakim jest rekreacja. Podane zostaną definicje tego pojęcia, a także przytoczone będą podstawowe formy rekreacji.

W trzecim rozdziale akcent będzie już położony na kluczowe pojęcie niniejszej pracy, czyli na piłkę nożną. Punktem wyjścia będzie krótka historia rozwoju tej dyscypliny sportu z uwzględnieniem polskich wątków. Następnie scharakteryzowane zostaną najbardziej podstawowe zasady gry w piłkę nożną (ale bardziej w ujęciu sportu amatorskiego niż zawodowego). Kolejnym opisanym zagadnieniem będzie specyfika piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. Na koniec (w ramach podsumowania) tytułowa dyscyplina będzie scharakteryzowana jako forma rekreacji, którą warto polecić, mimo że wiążą się z nią (jak praktycznie z każdym sportem) patologie i negatywne cechy (podrozdział czwarty).

Praca została przygotowana w oparciu o metodę analizy literatury przedmiotowej i doświadczeń własnych. W prezentowanej pracy wykorzystano głównie monografie i artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, rekreacji i oczywiście piłki nożnej. Szczególnie przydatne okazały się prace takich autorów, jak m.in.: J. Pięta, W. Siwiński czy J. Wrzos.

3/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print