Oznaczanie chloru w wodzie

SPIS TREŚCI Spis treści 3 Cel pracy 4 Wstęp 5 Rozdział I. Chlor jako środek dezynfekujący  7 Rozdział II. Metody oznaczania chloru w wodzie 11 2.1. Metody kolorymetryczne 11 2.1.1 Oznaczanie chloru z wykorzystaniem metylooranżu jako odczynnika analitycznego 11 2.1.2.Metoda z wykorzystaniem DPD jako odczynnika analitycznego do oznaczania chloru 13 2.1.3.Metoda wykorzystująca syringaldazynę jako odczynnik … Czytaj dalej

Zastosowanie wodorotlenku potasu i cezu w reakcjach przeprowadzanych w układach dwufazowych

SPIS TREŚCI 1. CEL PRACY 5 2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 6 2.1 Kataliza przeniesienia międzyfazowego – wiadomości podstawowe 6 2.2 Reakcje cykloalkilowania fenyloacetonitrylu 7 2.2.1 Reakcje cykloalkilowania fenyloacetonitrylu 1,2-dichloro- i 1,2-dibromoetanem 7 2.2.2 Reakcje cykloalkilowania fenyloacetonitrylu 1,3-dichloro- i 1,3-dibromopropanem 11 2.3 Reakcje alkilowania fenyloacetylenu 12 2.3.1 Reakcje alkilowania fenyloacetylenu w warunkach PTC 21 2.4 Kondensacja Darzens’a … Czytaj dalej

Zastosowanie ogniw we współczesnej technice

SPIS TREŚCI 1.0.0.Wstęp i cele pracy CZĘŚĆ TEORETYCZNA. 2.0.0. OGNIWA GALWANICZNE. 2.1.0. Pierwsze ogniwa galwaniczne 2.2.0. Klasyfikacja ogniw 2.2.1. Ogniwa chemiczne 2.2.2. Ogniwa stężeniowe 2.2.3. Ogniwa nieodwracalne 2.2.4. Ogniwa odwracalne 2.2.5. Inny podział ogniw galwanicznych 3.0.0. OGNIWA PALIWOWE. 3.1.0. Rodzaje ogniw paliwowych 3.1.1. Alkaliczne ogniwa paliwowe 3.1.2. Fosforowe ogniwa paliwowe 3.1.3. Ogniwa paliwowe ze stopionymi … Czytaj dalej

Zastosowanie kompozytów polimerowych w pojazdach szynowych

Spis treści Cel pracy 4 Wstęp 5 1. Kompozyty 7 1.1 Materiały osnowy 8 1.1.1 Osnowa ceramiczna 8 1.1.2 Osnowa metalowa 9 1.1.3 Osnowa polimerowa 9 1.2 Materiały zbrojenia 10 1.2.1 Cząstki zbrojące 10 1.2.2 Włókna zbrojące 10 2. Cel wzmacniania materiałów polimerowych 14 3. Właściwości wytrzymałościowe kompozytów a ich struktura 15 3.1 Wytrzymałość materiału … Czytaj dalej

Próby rozdziału frakcji ekstrakcyjnych grzyba białego brzozy (piptoporus betulinus)

Spis treści Cel i zakres pracy Część teoretyczna 1. Ekologia grzybów leśnych.3 1.1. Czynniki warunkujące występowanie, siedliska, sposoby pobierania pokarmu oraz rozsiewanie się grzybów.4 1.2. Rola grzybów w życiu i gospodarce człowieka.4 1.3. Znaczenie grzybów.5 2. Huby jako pasożyty drzew.5 3. Rodzaje brzóz najczęściej występujących w Polsce.10 4. Fitoterapia – rys historyczny.11 5. Preparaty roślinne, … Czytaj dalej

Nowoczesne metody analizy konserwantów w produktach kosmetycznych

Temat pracy: ,,Nowoczesne metody analizy konserwantów w produktach kosmetycznych” – napisana na politechnice Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Budowa skóry 3. Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków 3.1. Konsekwencje skażenia mikrobiologicznego kosmetyków 3.2. Wprowadzenie kosmetyku do obrotu i ocena jego bezpieczeństwa 4. Konserwanty w preparatach kosmetycznych 4.1. Pojęcie konserwantów 4.2. Cechy dobrego środka konserwującego 4.3. Podział konserwantów 4.4. … Czytaj dalej

Produkcja bioetanolu do siników spalinowych z surowców celulozowych, technologia, badania, wdrożenia

Spis treści Wstęp ………..7 PODSTAWY TEORETYCZNE……..9 1. Biopaliwa ……..9 1.1. Biopaliwa – definicja ………9 1.2. Zastosowanie biopaliw ……….9 1.3. Klasyfikacja biopaliw do silników spalinowych. ……10 1.3.1. Biopaliwa pierwszej generacji. ………10 1.3.2. Biopaliwa drugiej generacji. ……..12 1.3.3. Biopaliwa trzeciej generacji…….14 1.4. Bioetanol………..14 2. Wpływ dodatku bioetanolu na jakość benzyn …..18 2.1 Liczba oktanowa i wartość opałowa…..18 … Czytaj dalej

Badanie procesu ekstrakcji 1,2,4-trialkilo imidazoli z CO(II)

SPIS TREŚCI I. WSTĘP 6 II. CEL PRACY.7 III. CZĘŚĆ TEORETYCZNA. 8 1. Imidazole. 8 1.1. Znaczenie biologiczne i zastosowanie w farmakologii pochodnych imidazolu. 8 1.2. Budowa imidazolu .14 1.3. Właściwości kwasowo – zasadowe pochodnych imidazolu.15 2. Metody wyznaczania stałych trwałości kompleksów.19 2.1. Metoda potencjometryczna.19 2.2. Metody spektrofotometryczne.22 2.3. Metoda ekstrakcyjna.23 3. Zależność pomiędzy stałą … Czytaj dalej