Próby rozdziału frakcji ekstrakcyjnych grzyba białego brzozy (piptoporus betulinus)

Spis treści

Cel i zakres pracy
Część teoretyczna
1. Ekologia grzybów leśnych.3
1.1. Czynniki warunkujące występowanie, siedliska, sposoby pobierania pokarmu oraz rozsiewanie się grzybów.4
1.2. Rola grzybów w życiu i gospodarce człowieka.4
1.3. Znaczenie grzybów.5
2. Huby jako pasożyty drzew.5
3. Rodzaje brzóz najczęściej występujących w Polsce.10
4. Fitoterapia – rys historyczny.11
5. Preparaty roślinne, grzybowe i zwierzęce o działaniu przeciwnowotworowym.11
5.1. Mechanizm działania przeciwnowotworowego substancji pochodzenia naturalnego.11
5.2. Naturalne substancje przeciwnowotworowe.12
6. Sposoby wydzielania substancji biologicznych z huby białej i czarnej.15
Część doświadczalna
Surowce.22
Aparatura i sprzęt laboratoryjny.22
7. Otrzymywanie wyciągów wodnych.23
7.1. Ekstrakcja huby wodą.23
7.2. Ekstrakcja osadów metanolem.23
8. Rozdział chromatograficzny ekstraktów metanolowych.23
8.1. Operacje wstępne.23
8.2 Chromatografia właściwa rozdzielonych wstępnie ekstraktów metanolowych.24
9. Łączenie frakcji otrzymanych z przeprowadzonych rozdziałów chromatograficznych.25
10. Badania identyfikacyjne.25
Analiza i omówienie wyników.26
Wnioski i zalecenia.40
Katalog widm.41
Literatura.102
Cel i zakres pracy

Celem pracy były próby rozdziału ekstrakcyjnych frakcji wodnych grzyba białego brzozy (Piptoporus betulinus).
Zakres pracy obejmował:

  1. Wyczerpującą ekstrakcję wrzącą wodą i wydzielanie produktów stałych.
  2. Próby ustalenia podstawowych grup wyekstrahowanych związków.
  3. Wykonanie wstępnych badań nad ich rozdziałem oraz jakościowe próby identyfikacji.
Liczba stron 104
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Rzeszowska – Rzeszów
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2005
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print