Nowoczesne metody analizy konserwantów w produktach kosmetycznych

Temat pracy: ,,Nowoczesne metody analizy konserwantów w produktach
kosmetycznych” – napisana na politechnice

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Budowa skóry
3. Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków
3.1. Konsekwencje skażenia mikrobiologicznego kosmetyków
3.2. Wprowadzenie kosmetyku do obrotu i ocena jego bezpieczeństwa
4. Konserwanty w preparatach kosmetycznych
4.1. Pojęcie konserwantów
4.2. Cechy dobrego środka konserwującego
4.3. Podział konserwantów
4.4. Dobór środka konserwującego do produktu kosmetycznego
5. Techniki procesu derywatyzacji
5.1. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)
5.2. Ekstrakcja za pomocą płynu w stanie nadkrytycznym (SFE)
5.3. Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME)
6. Techniki analityczne przydatne do oznaczania konserwantów w
kosmetykach
6.1. Wstęp do chromatografii
6.2. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
6.3. Chromatografia gazowa (GC)
6.3.1. Rodzaje detektorów
6.3.2. Metoda GC-MS
6.4. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
6.5. Podstawy spektroskopii
7. Analiza wybranych konserwantów
7.1. Parabeny
7.2. Formaldehyd
7.3. Heksachlorofen
7.4. Tiomersal
7.5. Jodan sodu
7.6. Alkohol benzylowy
7.7. Chlorobutanol
7.8. Kwasy organiczne:sorbowy,benzoesowy,salicylowy,propionowy
7.9. Fenoksyetanol
8.Zakończenie
9. Bibliografia
10. Spis tabel
11. Spis rysunków

Liczba stron 48
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2010
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print