Człowiek jako jednostka społeczna

Liczba stron: 192 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Rodzaj pracy: inna Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: Spis treści I. ISTOTA I SPOSOBY POZNAWANIA RZECZYWISTOŚCI. 1.Kryteria samodzielności dyscypliny, dziedziny naukowej. 2.Psychologia – nauka o duszy. 3.Przedmiot filozofii. 4.Socjologia – nauka o społeczeństwie. 5.Pedagogika – nauka o wychowaniu. 6.Etyka jako nauka. 7.Współpraca dyscyplin naukowych na przykładzie … Czytaj dalej

Kara śmierci z perspektywy humanistyki

SPIS TREŚCI Wstęp 4 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny. 5 1.1. Historia kary śmierci. 5 1.2. Kwalifikacja przestępstw. 8 1.3. Procedura wykonywania kary śmierci. ROZDZIAŁ II. Kara śmierci z różnych punktów widzenia. 18 2.1. Kara śmierci z teologicznego punktu widzenia. 18 2.2. Kara śmierci z filozoficznego punktu widzenia. 20 2.3. Kara śmierci z prawnego punktu widzenia. … Czytaj dalej

Od estetyki do muzykoterapii

WSTĘP 1. Estetyka 1.1 Piękno – pierwszy przedmiot estetyki · pitagorejska Teoria Liczb jako preludium Wielkiej Teorii Piękna, · poglądy starożytnych, · poglądy średniowieczne, · obiektywność i subiektywność w pojmowaniu piękna, · mimesis sztuki i piękno natury, · upadek piękna i tryumf wzniosłości, · epilog Wielkiej Teorii Piękna. 1.2 Charakterystyka nowożytnej estetyki · wpływ Wolffa … Czytaj dalej

Eutanazja – różnorodne podejście do problemu

Spis treści: ROZDZIAŁ I:ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMU EUTANAZJI UNAOCZNIONA W HISTORII FILOZOFII. ROZDZIAŁ II: POJĘCIE I RODZAJE EUTANAZJI 1. HISTORIA FILOZOFII MEDYCYNY OBRAZEM MODELI ZACHOWANIA IDEALNEGO LEKARZA WOBEC NADRZĘDNYCH WARTOŚCI 2. PYTANIA DOTYCZĄCE SENSU LUDZKIEGO ŻYCIA I ŚMIERCI OBECNE W FILOZOFII EGZYSTENCJALNEJ 3. „MIEĆ CZY BYĆ?” – KONFRONTACJA FILOZOFICZNEGO ASPEKTU EUTANAZJI Z REALIAMI RZECZYWISTOŚCI ROZDZIAŁ III: EUTANAZJA … Czytaj dalej