Od estetyki do muzykoterapii

WSTĘP

1. Estetyka

1.1 Piękno – pierwszy przedmiot estetyki
· pitagorejska Teoria Liczb jako preludium Wielkiej Teorii Piękna,
· poglądy starożytnych,
· poglądy średniowieczne,
· obiektywność i subiektywność w pojmowaniu piękna,
· mimesis sztuki i piękno natury,
· upadek piękna i tryumf wzniosłości,
· epilog Wielkiej Teorii Piękna.

1.2 Charakterystyka nowożytnej estetyki
· wpływ Wolffa na przyszłość estetyki,
· nowa epistemologia percepcji Baumgartena,
· transcendentalna estetyka Kanta,
· heglowska idealistyczna filozofia sztuki,
· przedmiot i kluczowe pojęcia estetyki – próba zdefiniowania zagadnienia,
· estetyka a filozofia,
· estetyka a społeczne nauki szczegółowe,
· krytyka filozofii (i estetyki) z perspektywy kulturoznawstwa,
· przyszłość estetyki – refleksja na zakończenie rozdziału.

2. System wartości estetycznych

2.1 Estetyka sensu largo
· style uprawiania estetyki,
· introspekcja,
· metaestetyka,
· gruba kreska, czyli to, co jeszcze miało znaleźć się w tej pracy, a co się w niej (i dlaczego) nie znajdzie,
· studium przypadku – postmodernistyczna twórczość Pata Metheny`ego i jej przydatność w programowaniu muzyki do celów terapeutycznych

3. Wątek autobiograficzny

3.1 Krytyczny czas
· leki i leczenie, czyli inaczej „trucizna” i „smażenie”,
· podsumowanie zamiast epilogu, czy też coda`y

BIBLIOGRAFIA

Liczba stron 84
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2007
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print