Wpływ jaki miał na polska politykę papież Jan Paweł II

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE KOŚCIOŁA W SYSTEMIE POLITYCZNYM POLSKI
1.1. W ujęciu historycznym
1.2. W czasach Polski Ludowej
1.3. III Rzeczpospolita

ROZDZIAŁ II. JAN PAWEŁ II JAKO AUTORYTET RELIGIJNY I POLITYCZNY
2.1. Papież jako obrońca praw człowieka
2.2. Wpływ Papieża na przemiany polityczne w Polsce w roku 1989/1990

ROZDZIAŁ III. DZIEDZICTWO MYŚLI PAPIEŻA W CZASACH III RP
3.1. Zmiany religijności Polaków na tle stosunku do Papieża.

ZAKOŃCZENIE
SPIS TABLIC
SPIS RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA

Wstęp

Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenia Karola Wojtyły jako papieża Jana Pawła II na tle polskiej polityki. Literatura na poruszany temat jest obszerna. Można ją podzielić na kilka grup: jedną z nich stanowią bezpośrednie komentarze do encyklik publikowane razem z ich tekstem, kolejną grupę stanowią opracowania zawierające komentarze do wszystkich encyklik, następnie pozycje poruszające poszczególne tematy nauczania papieskiego oraz grupa książek popularyzujących doktrynę społeczną Kościoła, gdzie tylko czasami powołuje się na Jana Pawła II.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy omawia rolę i znaczenie kościoła w systemie politycznym Polski. Ta część pracy przedstawia rys historyczny oparty na ujęciu historycznym, Polski Ludowej i III Rzeczpospolitej.

Kolejny rozdział poświęcony jest niejako ukazaniu papieża jako autorytetu religijnego i politycznego. Staram się w nim zaprezentować osobę papieża oraz przedstawić główne wydarzenia, które mogły wpłynąć na jego późniejsze poglądy.

Ostatni trzeci rozdział dotyczy spuścizny myśli papieża w czasach III Rzeczpospolitej oraz próbę ukazania zmiany religijności Polaków na tle stosunku do Papieża.

[w pracy brakuje omówienia negatywnego wpływu na polska politykę, który też wywierał]

Liczba stron 40
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2005
3.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print