Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Zadania gminy

Gotowa praca licencjacka z administracji Gmina wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonując zadania publiczne, gmina stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. W art. 163 i 164 ust. 3 Konstytucji RP wzmocniono pozycję gmin, powierzając im do wykonywania … Czytaj dalej

Najwyższa Izba Kontroli

Organem kontroli państwowej jest Najwyższa Izba Kontroli, powołana została już w okresie II Rzeczypospolitej. Jej pomysłodawcą był Józef Piłsudski, który podpisał dekret o jej utworzeniu po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1919 r. Zgodnie z ustawą o kontroli państwowej Prezesa NIK powoływał i odwoływał Sejm, przed nim też Prezes ponosił odpowiedzialność. Ustalono wówczas organizację NIK, … Czytaj dalej

Ustrój samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej

Spis Treści WSTĘP ROZDZIAŁ I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA I USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU ROSYJSKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMIN MIEJSKICH – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU 2.SAMORZĄD TERYTORIALNY NA TERENACH ZABORU AUSTRYJACKIEGO – SAMORZĄD GMINY WIEJSKIEJ – SAMORZĄD GMINY MIEJSKIEJ – SAMORZĄD POWIATOWY – FUNKCJONOWANIE NADZORU … Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji środkiem do zwiększenia ściągalności abonamentu RTV

Spis Treści: Wstęp Rozdział I. Rozwój radiofonii i telewizji w Polsce 1. Radio i telewizja w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 2. Zniesienie cenzury i rozwój mediów komercyjnych 3. Uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji – proces legislacyjny i nowelizacja w 1995 roku Rozdział II. Abonament RTV 1. Zadania KRRiTV wynikające z ustawy z … Czytaj dalej

Komputeryzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ocenie Najwyższej Izby Kontroli

Wstęp Praca ma na celu pokazanie w jaki sposób reformowano ważną instytucję państwową, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pokazanie, jakie procedury (także te nieoficjalne, choć będę się starał więcej pisać o oficjalnych) towarzyszą wprowadzeniu zmian w drodze do nowej, demokratycznej i zinformatyzowanej Polski. Po bezkrwawej rewolucji, jaka w 1989 r. zaowocowała systemem demokratycznym, wiele instytucji … Czytaj dalej

Ustrój powiatu

Liczba stron: 74 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Warszawska Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp  2 ROZDZIAŁ I HISTORIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W POLSCE 1. Początki administracji i nowożytna administracja w państwie polskim 4 2. Administracja polska od Księstwa warszawskiego do jej odbudowy po I wojnie światowej 11 3. Polska administracja powojenna … Czytaj dalej

Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne

Liczba stron: 49 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2001 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. POJĘCIE AKTU ADMINISTRACYJNEGO 2.1 AKT ADMINISTRACYJNY 2.2 AKTY ZEWNĘTRZNE 2.3 AKTY WEWNĘTRZNE III. POJĘCIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ3.1 DECYZJA W ROZUMIENIU ART. 104 K.P.A. 3.2 NORMA PRAWNA ZAWARTA W DECYZJI. 3.3 FORMY DECYZJI … Czytaj dalej

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Wieliczki

Spis Treści Wstęp Rozdział 1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie gminy i samorządu 1.2. Władze gminy 1.3. Organy samorządu gminy Rozdział 2. Działalność gminy 2.1. Zadania własne gminy 2.2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.3. Dochody i wydatki gminy Rozdział 3. Strategia rozwoju gminy Wieliczki 3.1. Pojęcie strategii rozwoju 3.1.1. Fazy … Czytaj dalej

Zezwolenie na działalność gospodarczą na przykładzie przedstawicielstwa firm zagranicznych

Spis treści Wstęp  3 Rozdział I Ogólna charakterystyka zezwoleń  5 1.1. Istota zezwoleń  5 1.2. Zakres zezwoleń  7 1.3. Ogólne warunki udzielania zezwoleń oraz uprawnienia kontrolne organu Zezwalającego  9 Rozdział II Charakterystyka podmiotów wydających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej  17 2.1. Klasyfikacja podmiotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej  17 2.2. Omówienie procedur związanych … Czytaj dalej