Wdrażanie systemów zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie starostwa powiatowego w Jędrzejowie

praca magisterska Wstęp Rozdział I. Charakterystyka powiatu jako podmiotu samorządu terytorialnego 1.1. Istota i funkcje powiatu 1.2. Zadania powiatu 1.3. Władze powiatu 1.4. Powiatowa administracja zespolona 1.5. Nadzór nad działalnością powiatu Rozdział II. Teoria zarządzania jakością (w tym definicje zagadnień teoretycznych) 2.1. Definicje jakości 2.2. Definicje zarządzania 2.3. Koncepcje zarządzania jakością (Joseph Juran, Philip Crosby) … Czytaj dalej

Struktura administracyjna spółki europejskiej

Wstęp 2 Rozdział 1. Spółka europejska 4 1.1. Pojęcie spółki europejskiej 4 1.2. Rodzaje spółek europejskich 6 1.3. Źródła prawa spółki europejskiej 10 1.4. Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce 16 Rozdział 2. Tworzenie spółki europejskiej 29 2.1. Sposoby utworzenia spółki europejskiej 29 2.2. Kapitał spółki europejskiej 32 2.3. Siedziba spółki europejskiej i jej przeniesienie do … Czytaj dalej

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne

gotowa praca podyplomowa Wstęp 1 I. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze (sądowe i administracyjne) wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszenie upadłości 2 1. Uwagi ogólne 2 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na rozpoznawcze postępowania cywilne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości 3 2.1 Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. 3 … Czytaj dalej

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego

Liczba stron: 56 Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 1. Zagadnienia ogólne 4 1.1 Pojęcie administracji publicznej 4 1.2 Pojęcie organów administracji publicznej 6 1.3 Ewidencjonowanie jako czynność materialno-techniczna 8 1.4 Pojęcie decyzji administracyjnej 10 2. Postępowanie w sprawie zajęcia pojazdu 13 2.1 Podmioty 13 2.2 Przesłanki 16 … Czytaj dalej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Akt prawny powołujący fundusz 2. Struktura organizacyjna funduszu 3. Zadania funduszu 4. Źródła dochodów i wydatków funduszu Obecnie kompleksowa regulacja działalności NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy zawarta jest w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska[1]. Funkcjonowanie krajowych publicznych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie jest regulowane przez prawo wspólnotowe. Jest … Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prawne w finansowaniu zadań publicznych – możliwości i ograniczenia

Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Partnerstwo publiczno – prawne 1.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prawnego 1.2. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno-prawnego 1.3. Formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prawnego i zasady ich tworzenia Rozdział 2. Realizacja zadań użyteczności publicznej 2.1. Elementy umowy 2.2. Procedury dochodzenia do umowy 2.3. Podział odpowiedzialności i zysku 2.4. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym … Czytaj dalej

Zarządzanie strategiczne a rozwój lokalny

Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE A ROZWÓJ LOKALNY 1.1. Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania 1.2. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 1.3. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 1.4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności ROZDZIAŁ II. DEFINIOWANIE POJĘCIA ROZWOJU LOKALNEGO 2.1 Definicja i analiza … Czytaj dalej

Funkcje i znaczenie portów morskich w polityce gospodarczej samorządów terytorialnych

gotowa praca z administracji 1. Geneza administracji morskiej i jej współpracy z samorządami 2. Polityka gospodarcza władz samorządowych a działalność portów 3. Lokalny potencjał rozwojowy 4. Perspektywy rozwoju współpracy Lata 1948-1950 „przyniosły” w polskiej polityce morskiej reorientację, polegającą na zerwaniu z obowiązującą w początkowym okresie powojennym ideologią morską II Rzeczypospolitej[1]. Przekreśleniem szansy na bliższe powiązanie … Czytaj dalej

Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Zadania gminy

Gotowa praca licencjacka z administracji Gmina wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonując zadania publiczne, gmina stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. W art. 163 i 164 ust. 3 Konstytucji RP wzmocniono pozycję gmin, powierzając im do wykonywania … Czytaj dalej