Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne

gotowa praca podyplomowa

Wstęp 1

I. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze (sądowe i administracyjne) wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszenie upadłości 2
1. Uwagi ogólne 2
2. Wpływ ogłoszenia upadłości na rozpoznawcze postępowania cywilne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości 3
2.1 Zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 174 § 1 pkt. 4 k.p.c. 3
2.2 Podjęcie zawieszonego postępowania 6
3. Stan prawny po nowelizacji – problem legitymacji procesowej 7
4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania administracyjne wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości. 8

II Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela nowych postępowań po ogłoszeniu upadłości 9
1. Uwagi ogólne 9
2. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o roszczenie, które nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości 12
3. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o wyłączenie z masy upadłości 14
4. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o wierzytelność powstałą przed ogłoszeniem upadłości 15
4.1 Postępowania cywilne 16
4.2 Postępowania administracyjne 17
5. Dopuszczalność wszczynania przez wierzyciela, po ogłoszeniu upadłości, postępowań sądowych i administracyjnych o wierzytelność powstałą po ogłoszeniu upadłości 19

Zakończenie 23

Bibliografia 24

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print