Symbolika serca w utworach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I SYMBOLIKA SERCA W POEZJI ADAMA MICKIEWICZA ROZDZIAŁ II SYMBOLIKA SERCA W „DZIADACH” I „PANU TADEUSZU” ADAMA MICKIEWICZA ROZDZIAŁ III SYMBOLIKA SERCA W POEZJI JULIUSZA SŁOWACKIEGO ROZDZIAŁ IV SYMBOLIKA SERCA W DRAMATACH JULIUSZA SŁOWACKIEGO ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA WPROWADZENIE Gdyby przypadkowym przechodniom zadano pytanie: „ Z czym kojarzy ci się słowo serce?”, zapewne … Czytaj dalej

Prowincjonalne pejzaże w poezji Józefa Czechowicza

WPROWADZENIE Józef Czechowicz należał do młodszej generacji poetów, debiutujących w okresie międzywojennym. Urodził się w 1903 r. w Lublinie i mimo kilkuletniego pobytu w stolicy, życiem i twórczością związany był właśnie z tym miastem. Tam debiutował „Opowieścią o papierowej koronie” i tam również wydał swój pierwszy tomik poetycki. Poezja i osoba Czechowicza jeszcze za życia … Czytaj dalej

Kształt widowiska teatralnego w dramatach Juliusza Słowackiego. Typ szekspirowski

WSTĘP Zarówno Szekspir, jak i Słowacki są autorami dramatów o niezwykłych walorach teatralnych, inaczej widowiskowych. Tę właśnie tezę będę starała się obronić w toku mojej pracy. Wnikliwa analiza takich utworów, jak Sen nocy letniej Szekspira, czy Balladyny Słowackiego prowadzi nie tylko do odsłonięcia elementów świata poetyckiego, ale pozwala dotrzeć do jego teatralnego kształtu. Zapisany w … Czytaj dalej

Konstrukcja bohatera prozy Olgi Tokarczuk

Spis treści Wstęp …………………. 3 Rozdział I psychologiczne porządkowanie rzeczywistości.. 7 Rozdział II Prawiek i inne czasy: magia czasu i przestrzeni … 21 Rozdział III Dom dzienny, dom nocny: determinacja w dążeniu do zmiany płci ………………… 43 Zakończenie ……………….. 66 Bibliografia …………………. 70 Wstęp W mojej pracy pragnę zająć się sposobem konstruowania bohaterów prozy Olgi … Czytaj dalej

Kłopot z „pokoleniem brulionu”. Próba usytuowania Marcina Świetlickiego na mapie współczesnej literatury oraz określenia jego związku z „pokoleniem brulionu”

SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I: „BRULION” I JEGO POKOLENIOWOŚĆ KATEGORIA POKOLENIA PRZEŻYCIE „PRZEŁOMU POŁOŻENIE POKOLENIOWE ROZDZIAŁ II: „POROZUMIENIE POD POETYKAMI” O’HARYŚCI KONTRA KLASYCYŚCI BEZ BUNTU ROZDZIAŁ III: SKUTECZNA WALKA O CZYTELNIKA NA RÓWNI Z CZYTELNIKIEM ZAKOŃCZENIE NOTA BIOGRAFICZNA WYBRANA BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA SPIS TREŚCI Od przełomu 1989/90 r., a więc od momentu zaistnienia w … Czytaj dalej

Fenomen Virginii Woolf

Spis treści Wprowadzenie 3 Rozdział I: Od Kozy do pisarki 5 Rozdział II: Dewastacja życia codziennego 11 Rozdział III: Wokół obłędu, czyli w szponach dajmoniona 18 Rozdział IV: Chwile samotności 26 Rozdział V: Wojna o płeć i wojna płci 32 Rozdział VI: Autoterapia 37 Rozdział VII: Ars aplicandi. Od pisarki do ikony 41 Zakończenie 46 … Czytaj dalej

Zaimki rzeczowne i przymiotne w utworach poetyckich Michała Kajki

SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Cel i metoda pracy 3 2. Rys biograficzny Michała Kajki 4 Rozdział I. Stan badań nad językiem osobniczym. 7 Rozdział II. Istota zaimka i klasyfikacja w ujęciu różnych autorów. 12 1. Słowotwórcza charakterystyka zaimka 18 2. Właściwości fleksyjne zaimków. 20 3. Funkcje składniowe zaimków 22 Rozdział III. Zaimki rzeczowne i … Czytaj dalej

Umiejętność wyrażania przeżyć wewnętrznych na przykładzie radości i smutku przez uczniów drugiej klasy liceum

Spis treści ROZDZIAŁ PIERWSZY 1.1. AKTY MOWY, KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA 1.2. UCZUCIA W TEORETYCZNYM UJĘCIU FILOZOFÓW, PSYCHOLOGÓW, JĘZYKOZNAWCÓW 1.3. NAUKA O WYRAŻANIU UCZUĆ W PROGRAMACH NAUCZANIA ROZDZIAŁ DRUGI 2.1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 2.2. CELE PRACY 2.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE, CZAS BADAŃ 2.4. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU I OSÓB Rozdział trzeci 3.1. ANALIZA I INTERPRETACJA LEKSYKALNA … Czytaj dalej

Przykład piękna pałacowego – Pałac Wilanowski

SPIS TREŚCI Wstęp  3 Rozdział 1 Historia Pałacu w Wilanowie  4 1.1. Rozbudowa Pałacu  4 1.2. Program ideowo – artystyczny królewskiej bramy w Wilanowie w kontekście rzeźbiarskiej dekoracji attyk pałacu wilanowskiego . 13 Rozdział 2 Analiza rzeźb  21 2.1. Proweniencje – pochodzenie rzeźb  21 2.2. Pierwowzory rzeźb  31 Rozdział 3 Ikonografia  36 3.1. Opis rzeźb  … Czytaj dalej