Kształt widowiska teatralnego w dramatach Juliusza Słowackiego. Typ szekspirowski

WSTĘP Zarówno Szekspir, jak i Słowacki są autorami dramatów o niezwykłych walorach teatralnych, inaczej widowiskowych. Tę właśnie tezę będę starała się obronić w toku mojej pracy. Wnikliwa analiza takich utworów, jak Sen nocy letniej Szekspira, czy Balladyny Słowackiego prowadzi nie tylko do odsłonięcia elementów świata poetyckiego, ale pozwala dotrzeć do jego teatralnego kształtu. Zapisany w … Czytaj dalej