Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU

Liczba stron: 81 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 1. RESTRUKTURYZACJA I JEJ ISTOTA. 5 1.1. PRZYCZYNY, ISTOTA I CELE RESTRUKTURYZACJI 5 1.2. RODZAJE PROCESU RESTRUKTURYZACJI. 11 1.3. EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 21 1.4. ZAKRES RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 24 1.4.1 RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA 25 1.4.2 RESTRUKTURYZACJA … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie X

Wstęp Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 1.4. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 1.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych Rozdział II. Ogólna prezentacja analizowanego przedsiębiorstwa X 2.1. Forma prawna i historia spółki 2.2. Profil działalności 2.3. Klienci … Czytaj dalej

Analiza finansowa jednostki budżetowej na przykładzie przedszkola

Do pracy dołączono bilans, rachunek zysków i strat, obliczenia, zestawienie obrotu i sald, zestawienie zmian w funduszu… Zestawienie zmian w funduszu jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego mają obowiązek sporządzać te jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podstawowym celem tego zestawienia jest dostarczenie odbiorcom sprawozdania odpowiednich informacji na temat zmian w kapitale … Czytaj dalej

Ocena kondycji finansowej firmy X

Liczba stron: 90 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Menadżerska SIG Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 SPIS TREŚCI WSTĘP…………………..3 ROZDZIAŁ I, ISTOTA ANALIZY FINANSOWEJ………. 5 1.1. Pojęcie analizy finansowej i jej odbiorcy…….5 1.2. Źródła informacji wykorzystywane do analizy finansowej……..7 1.2.1 Sprawozdania finansowe…………..8 1.2.1.Bilans……………..9 1.2. l.2.Rachunek zysków i strat …………..11 1.2. l.3.Rachunek przepływów pieniężnych…………..12 1.2. l.4.1nformacja … Czytaj dalej

Transakcje wykupu lewarowanego i menedżerskiego jako forma operacji fuzji i przejęć na przykładzie spółki Opoczno S.A.

Liczba stron: 146 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Łódzki Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2008 Spis treści Wstęp.4 1. Ogólna charakterystyka fuzji i przejęć przedsiębiorstwa.6 1.1. Uwagi wprowadzające.6 1.2. Formy nabycia przedsiębiorstw. Istota fuzji i przejęć przedsiębiorstw.10 1.2.1. Istota fuzji i przejęć.14 1.2.2. Rodzaje fuzji i przejęć.15 1.3. Analizy i wyceny w procesie nabycia przedsiębiorstwa.18 1.3.1. … Czytaj dalej

Systemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie

Liczba stron: 161 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Spis Treści WSTĘP 4 1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja. 6 1.1. Istota i zakres pojęciowy kosztów. 6 1.2. Klasyfikacja kosztów 13 1.2.1. Koszty dla celów sprawozdawczych, wyceny produkcji oraz pomiaru zysku 16 1.2.2. Koszty dla podejmowania decyzji … Czytaj dalej

Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim

Liczba stron: 67 Nazwa Szkoły Wyższej: AE Poznań Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 SPIS TREŚCI Wstęp. 3 Rozdział 1 Istota i znaczenie rocznego sprawozdania finansowego 1.1. Pojęcie i znaczenie sprawozdania finansowego. 5 1.2. Czynności poprzedzające przygotowanie sprawozdań finansowych . 7 1.3. Znaczenie sprawozdań finansowych. 9 Rozdział 2 Sprawozdanie finansowe i możliwości ich wykorzystania 2.1. … Czytaj dalej

Ocena działalności spółki Barlinek w latach 2014-2016 na podstawie analizy finansowej i analizy strategicznej

Liczba stron: 105 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. Teoretyczne podstawy analizy finansowej 6 1.1. Istota i metody analizy finansowej 6 1.2. Wstępna analiza danych ze sprawozdań finansowych oraz struktura kapitałowo- majątkowa 14 1.3. Analiza wskaźnikowa danych bilansu i rachunku zysku i strat 18 1.4. Analiza porównawcza oparta na … Czytaj dalej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie ośrodka pomocy społecznej

Liczba stron: 56 Nazwa Szkoły Wyższej: WSSE w Warszawie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2004 Spis Treści WSTĘP 3 Rozdział 1 ZARYS HISTORYCZNY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 5 1. Definicja pomocy społecznej 5 2. Prawne podstawy działalności OPS 7 3. Podopieczni OPS 10 Rozdział 2 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 11 … Czytaj dalej

Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa „Wyborowa” S.A.

Liczba stron: 94 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2004 Spis Treści Wstęp 1. Istota kosztów w działalności przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie kosztów własnych 1.2 Klasyfikacja kosztów własnych 1.3 Metody analizy kosztów własnych 2. Charakterystyka organizacyjno – funkcjonalna badanego podmiotu 2.1 Historia powstania i działalności 2.2 Przedmiot … Czytaj dalej