Proces konsolidacji sprawozdań finansowych

1. Podstawowe akty prawne 3 2. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych 4 3. Wyłączenia z konsolidacji – obligatoryjne i fakultatywne 5 4. Tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 9 5. Dokumentacja konsolidacyjna 13 6. Terminy sporządzania, zatwierdzenie oraz obowiązek publikacji 15 Podstawowe akty prawne Spółka handlowa, ponosząca odpowiedzialność za politykę bilansową całej grupy kapitałowej jest zobowiązana do przygotowania … Czytaj dalej