Filozofia

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła D. Gromska, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996

Arystoteles, Polityka, przełożył i opracował L. Piotrowicz, przedmową opatrzył K. Grzybowski, Wrocław 1953

Arystoteles, Retoryka, w: Retoryka Poetyka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 2020

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992

Deleuze G., Nietzsche i filozofia, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1993

Duprrel E., Traktat o moralności, PWN, Warszawa 1969

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 2004

Machiavelli N,. Książę, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004

Nietzsche F., Ecce homo, tłum. Baran B., Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009

Nietzsche F.. To rzekł Zaratustra, tłum. Lisiecka S. i Jaskuła Z., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999

Nowak K. , Koncepcja ciała biseksualnego jako przestrzeni teoretycznej w tekstach teoretycznych Judith Butler, Helene Cixous i Clare Hemmings, [w:] Gender w humanistyce, M. Radkiewicz (red.), Kraków 2001

Olszański G., Tamagotchi w pustymmieszkaniu, Zielona Sowa, Kraków 1999

Orska J., Posłowie, [w:] Pasewicz E., Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2010

Otto R. , Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych,, Warszawa 1968

Pasewicz E., Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2010

Podsiad A., Więckowski Z. (red.), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW PAX, Warszawa 1983

Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność, tłum. Popowski J., Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 1996

Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Alma-Press Sp. z o.o., Warszawa 2002

Schopenhauer A., O wolności ludzkiej woli, Vis-a-Vis Etiuda, Warszawa 2014

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Steiner G., Poezja myślenia. Od starożytnych Greków do Celana, Wydawnictwo Aletheia, tłum. Baran B., Warszawa 2016

Steiner G., Zerwany kontrakt, tłum. Kubińska O., Instytut Kultury, Warszawa 1994

Śliwiński P., Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa 2007

Tatarkiewicz W. Historia filozofii, tom III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Weil S., Świadomość nadprzyrodzona, tłum. Olędzka-Frybesowa A., IW PAX, Warszawa 1965