Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X w latach 2018-2020

Liczba stron: 112 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2021 Spis Treści Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres oraz metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania oraz realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych oraz ich podział 2.2. Planowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 2.3. Źródła finansowania inwestycji samorządowych … Czytaj dalej

Wykorzystanie i wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Miasta Rypin

Liczba stron: 94 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. UNIA EUROPEJSKA 6 1.1. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6 1.1.1. Idee przed 1945 rokiem 6 1.1.2. Idee tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 7 1.1.3. Nowy impuls po 1945 roku 9 1.1.4. Powstanie Wspólnot Europejskich … Czytaj dalej

Doskonalenie strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Zgorzelec

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Spis Treści Wstęp 1. Strategia rozwoju w procesie funkcjonowania instytucji 1.1. Istota i pojęcie strategii rozwoju 1.1.1. Istota strategii 1.1.2. Pojęcie rozwoju i istota strategii rozwoju 1.1.3. Istota strategii rozwoju lokalnego 1.2. Proces formułowania strategii rozwoju 1.2.1. Formułowanie misji i celów 1.2.1.1. Formułowanie misji … Czytaj dalej