Analiza źródeł finansowania działalności inwestycyjnej powiatów woj. podkarpackiego

Wstęp Rozdział I. Ekonomiczno-finansowe instrumenty rozwoju lokalnego 1.1. Instrumenty na rzecz kreowania rozwoju gospodarczego 1.2. Aktywność inwestycyjna samorządu terytorialnego 1.3. Ocena zdolności finansowania inwestycji Rozdział II. Narzędzia oraz potencjalne obszary działalności inwestycyjnej powiatów 2.1 Obszary aktywności inwestycyjnej powiatów 2.2 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej powiatów 2.3 Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych 2.4 Pomoc publiczna … Czytaj dalej

Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminach powiatu myśliborskiego

Wstęp Rozdział I. Organizacje pozarządowe 1.1. Definicje: organizacje pozarządowe, opieka społeczna, pomoc społeczna, problemy społeczne, zasada pomocniczości 1.2. Historia działalności społecznej i charytatywnej 1.3. Teorie organizacji pozarządowych 1.4. Organizacje pozarządowe a system pomocy społecznej (współpraca z administracją publiczną) Rozdział II. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i problemów społecznych w badanych gminach 2.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu 2.2. Problemy … Czytaj dalej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X w latach 2018-2020

Liczba stron: 112 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2021 Spis Treści Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres oraz metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania oraz realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych oraz ich podział 2.2. Planowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 2.3. Źródła finansowania inwestycji samorządowych … Czytaj dalej

Wykorzystanie i wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Miasta Rypin

Liczba stron: 94 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. UNIA EUROPEJSKA 6 1.1. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6 1.1.1. Idee przed 1945 rokiem 6 1.1.2. Idee tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 7 1.1.3. Nowy impuls po 1945 roku 9 1.1.4. Powstanie Wspólnot Europejskich … Czytaj dalej

Doskonalenie strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Zgorzelec

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Spis Treści Wstęp 1. Strategia rozwoju w procesie funkcjonowania instytucji 1.1. Istota i pojęcie strategii rozwoju 1.1.1. Istota strategii 1.1.2. Pojęcie rozwoju i istota strategii rozwoju 1.1.3. Istota strategii rozwoju lokalnego 1.2. Proces formułowania strategii rozwoju 1.2.1. Formułowanie misji i celów 1.2.1.1. Formułowanie misji … Czytaj dalej