Analiza działalności inwestycyjnej gmin powiatu X

WSTĘP 1. Cel i przedmiot pracy 3 ROZDZIAŁ I Budżet i polityka finansowa państwa. 1. Finanse publiczne 5 1.1. Pojęcie finansów publicznych 5 1.2. Problematyka budżetu państwa 6 2. Gospodarka finansowa gminy 13 2.1. Dochody gminy 16 2.2. Klasyfikacja wydatków gminy 17 ROZDZIAŁ II Ogólna charakterystyka działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego. 1. Regulacje prawne działalności inwestycyjnej … Czytaj dalej

Realizacja nowych inwestycji a kształtowanie się wizerunku miasta X

Wstęp Rozdział I. Inwestycje, inwestowanie, charakterystyka pojęć – przegląd literatury 1.1. Istota inwestycji 1.1.1. Pojęcie inwestycji 1.1.2. Inwestycje rzeczowe – rodzaje inwestycji rzeczowych 1.1.3. Czas życia projektu inwestycyjnego 1.1.4. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych 1.2. Inwestycje miejskie – inwestowanie w systemie zadań miasta 1.3. Zarządzanie finansami gminy – ranga zarządzania finansami Rozdział II. Wpływ inwestycji na … Czytaj dalej

Analiza źródeł finansowania działalności inwestycyjnej powiatów woj. podkarpackiego

Wstęp Rozdział I. Ekonomiczno-finansowe instrumenty rozwoju lokalnego 1.1. Instrumenty na rzecz kreowania rozwoju gospodarczego 1.2. Aktywność inwestycyjna samorządu terytorialnego 1.3. Ocena zdolności finansowania inwestycji Rozdział II. Narzędzia oraz potencjalne obszary działalności inwestycyjnej powiatów 2.1 Obszary aktywności inwestycyjnej powiatów 2.2 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej powiatów 2.3 Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych 2.4 Pomoc publiczna … Czytaj dalej

Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminach powiatu myśliborskiego

Wstęp Rozdział I. Organizacje pozarządowe 1.1. Definicje: organizacje pozarządowe, opieka społeczna, pomoc społeczna, problemy społeczne, zasada pomocniczości 1.2. Historia działalności społecznej i charytatywnej 1.3. Teorie organizacji pozarządowych 1.4. Organizacje pozarządowe a system pomocy społecznej (współpraca z administracją publiczną) Rozdział II. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i problemów społecznych w badanych gminach 2.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu 2.2. Problemy … Czytaj dalej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X w latach 2018-2020

Liczba stron: 112 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2021 Spis Treści Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres oraz metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania oraz realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych oraz ich podział 2.2. Planowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 2.3. Źródła finansowania inwestycji samorządowych … Czytaj dalej

Wykorzystanie i wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Miasta Rypin

Liczba stron: 94 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 ROZDZIAŁ 1. UNIA EUROPEJSKA 6 1.1. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6 1.1.1. Idee przed 1945 rokiem 6 1.1.2. Idee tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy 7 1.1.3. Nowy impuls po 1945 roku 9 1.1.4. Powstanie Wspólnot Europejskich … Czytaj dalej

Doskonalenie strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Zgorzelec

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2005 Spis Treści Wstęp 1. Strategia rozwoju w procesie funkcjonowania instytucji 1.1. Istota i pojęcie strategii rozwoju 1.1.1. Istota strategii 1.1.2. Pojęcie rozwoju i istota strategii rozwoju 1.1.3. Istota strategii rozwoju lokalnego 1.2. Proces formułowania strategii rozwoju 1.2.1. Formułowanie misji i celów 1.2.1.1. Formułowanie misji … Czytaj dalej