Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w przemianach gospodarczych Polski

Wstęp

I. Geneza Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
1. Systemy walutowe i umowy międzynarodowe
2. Powołanie MFW i Banku Światowego

II. Transformacja polskiej gospodarki
1. Gospodarka Polska w latach 1981-1989
2. Przemiany systemowe w latach 1989-1995
3. Funkcjonowanie gospodarki w latach 1996–2003

III. Polityka Międzynarodowych Organizacji Finansowych
1. Zadania i cele Międzynarodowego Funduszu Walutowego
2. Zadania i cele Banku Światowego

IV. Wpływ MFW i Banku Światowego na przemiany polskiej gospodarki
1. Polska w MFW i członkostwo w Banku Światowym
2. Polskie zadłużenie zewnętrzne i sposoby jego redukcji
3. Współpraca Polski z MFW
4. Kredyty udzielone przez Bank Światowy oraz organizacje współpracujące
5. Droga Polski do Unii Europejskiej
6. Ocena Polskiej gospodarki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Wstęp

Niniejsza praca objęła tematem rolę Międzynarodowych Organizacji Finansowych oraz wpływ w przemiany gospodarcze, jakie zachodziły w Polsce po II wojnie światowej.

Pierwszy z rozdziałów przedstawia genezę powstania systemu walutowego na Świecie jego kształt i trudności na etapie tworzenia nowego ładu monetarnego oraz wyboru właściwego systemu z proponowanych rozwiązań. Kolejnym omówionym tematem rozdziału jest powołanie do życia Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego jako organizacji wspierających i korygujących ład finansowy i gospodarczy państw członkowskich. Jednocześnie opisuje funkcje, jakie pełnią, sposób zarządzania oraz zadania i cele zatwierdzone statutem.

Kolejny z rozdziałów przedstawia przemiany polityczne i gospodarcze Polski, które zachodziły na przełomie lat 1989 -1991. Rozdział ten obrazuje stan gospodarki, wielokrotne próby reformowania oraz zmiany zachodzące w drodze od systemu centralnie planowanego do wolnorynkowego. Przedstawia również zmiany ustrojowe Polski po wyjściu z systemu nakazowego i tworzenia nowego porządku na scenie politycznej jak również ukazuje stan gospodarki w latach 1996 – 2003.

Rozdział trzeci dokonuje opisu Międzynarodowego Fundusz Walutowego oraz Grupę Banku Światowego pod kątem działalności obu organizacji. Wskazuje sposób zorganizowania, zadania, cele   i funkcje, jakie pełnią i wykonują względem państw członkowskich, jak również sposoby wspierania państw, w których dokonują się zmiany ustrojowe i gospodarcze, a także pomoc, jaką niosą wobec państw silnie zadłużonych.

W czwartym rozdziale zawarta jest droga współpracy pomiędzy państwem polskim, a organizacjami finansowymi. Rozdział ten ukazuje starania zmierzające do ponownego przyjęcia Polski od grona członków Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Grupy Banku Światowego, jak również ogrom pracy i trudności związanych z ponowny przystąpieniem. Wskazuje wielkość zadłużenia zewnętrznego kraju, jego wzrostu względem minionych lat, jak również sposoby jego redukowania i powolnego wychodzenia z długu. W kolejnym z podrozdziałów przedstawione są sposoby działań wspierających Polskę w drodze przeobrażeń mających na celu zmianę systemu finansowego, jak również odbudowy polskiej gospodarki i jej sektorów. Dążenia kraju do zminimalizowania zadłużenia zewnętrznego i zmiany kierunku Polskiej gospodarki zrujnowanej przez system nakazowy oraz wielości systemów pożyczkowych, pomocowych oraz doradczych zaangażowanych w odbudowę i rozbudowę państwa polskiego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowi, a także organizacje współpracujące. W rozdziale tym przedstawione został proces przystąpienia Polski do grona krajów Unii Europejskiej, a także ostatni z podrozdziałów podejmuje tematyką ocenę polskiej gospodarki.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print