Analiza finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie X

Wstęp Rozdział 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Istota i cel analizy finansowej 1.2 Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3 Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa 1.4 Wstępna analiza sprawozdań finansowych Rozdział 2 ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI HOTELOWYMI 2.1 Funkcjonowanie i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych 2.2 Istota hotelarstwa oraz charakterystyka usług … Czytaj dalej