Koncepcja dramatu w publicystyce teatralnej S. Koźmiana

Spis Treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział I Stan badań nad krytyką teatralną drugiej połowy XIX wieku i jej poglądami na dramat
Rozdział II Krytyka teatralna drugiej połowy XIX wieku
Rozdział III Warszawska krytyka teatralna drugiej połowy XIX wieku- poglądy na dramat
Rozdział IV Koźmianowska koncepcja dramatu dobrze napisanego
Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Praca niniejsza poświęcona jest próbie odtworzenia koncepcji dramatu, zawartej w publicystyce teatralnej Stanisława Koźmiana.

Ze względu na brak metodycznych opracowań dotyczących krytyki teatralnej drugiej połowy XIX wieku, a tym bardziej jej poglądów na dramat, praca ta wymagała żmudnych poszukiwań wypowiedzi krytyków teatralnych w pismach z epoki i samodzielnej rekonstrukcji ich preferencji estetycznych. Trudności z tym związane przedstawia rozdział pierwszy pracy omawiający stan badań nad krytyką teatralną drugiej połowy XIX wieku. Rozdział drugi zwięźle kreśli obraz funkcjonowania krytyki teatralnej czasów S. Koźmiana i wskazuje krytyków, którzy najszerzej wypowiadali się na temat dramatu. Odtworzeniu ich poglądów na dramat poświęcony jest rozdział trzeci, pozwalający zapoznać się z kryteriami estetycznymi epoki i używaną terminologią. Przygotowuje on grunt do właściwych rozważań – o Koźmianowskiej koncepcji dramatu, podjętych w rozdziale czwartym.

Koncepcja Koźmiana została przedstawiona na podstawie jego wypowiedzi teatralnych, zebranych w dwu tomowej edycji pt. „Teatr”, przy wykorzystaniu wcześniej zdobytej wiedzy o poglądach na dramat warszawskich krytyków teatralnych. Pomocne w tym były także opracowania, których wykaz znajduje się na końcu pracy. Jako dodatkowe źródło wiedzy o krytyce i jej poglądach na dramat, wykorzystana została prasa warszawska i krakowska, przede wszystkim z lat 70 i 80-tych: „Czas”, „Przegląd Polski”, „Afisz Teatralny”, „Echo Muzyczne, Artystyczne i Teatralne”, „Przegląd Tygodniowy”, „Prawda”, „Kłosy”, „Biblioteka Warszawska”.

Przedkładana praca stanowi tylko pewną propozycję. Wiele problemów, mogących mieć istotne znaczenie dla koncepcji Koźmiana, zostało w niej tylko zasygnalizowanych i wymaga dalszych, bardziej szczegółowych badań.

Liczba stron 60
Nazwa Szkoły Wyższej UJ
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print