Umiejętność wyrażania przeżyć wewnętrznych na przykładzie radości i smutku przez uczniów drugiej klasy gimnazjum

Spis treści

ROZDZIAŁ PIERWSZY
1.1. AKTY MOWY, KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA ……….
1.2. UCZUCIA W TEORETYCZNYM UJĘCIU FILOZOFÓW, PSYCHOLOGÓW, JĘZYKOZNAWCÓW .…………………………………………………..
1.3. NAUKA O WYRAŻANIU UCZUĆ W PROGRAMACH NAUCZANIA ……
ROZDZIAŁ DRUGI
2.1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU ……………
2.2. CELE PRACY………………
2.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE, CZAS BADAŃ ….
2.4. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU I OSÓB ………………..
Rozdział trzeci
3.1. ANALIZA I INTERPRETACJA LEKSYKALNA UCZUĆ RADOŚCI I SMUTKU WYRAŻANYCH PRZEZ UCZNIÓW …………..
ROZUMIENIE POJĘCIA UCZUCIE (TEST SKOJARZEŃ) ……..
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA RADOŚCI (TEST SKOJARZEŃ) ………………
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA SMUTKU (TEST SKOJARZEŃ) ………………
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA RADOŚĆ (TEST OTWARTY – OPIS PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH)…………
ROZDZIAŁ CZWARTY
Wnioski ………………………..
BIBLIOGRAFIA ……………………
ANEKS …………….…………

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Radomska Radom
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2005
image_pdfimage_print