Umiejętność wyrażania przeżyć wewnętrznych na przykładzie radości i smutku przez uczniów drugiej klasy gimnazjum

Spis treści

ROZDZIAŁ PIERWSZY
1.1. AKTY MOWY, KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA ……….
1.2. UCZUCIA W TEORETYCZNYM UJĘCIU FILOZOFÓW, PSYCHOLOGÓW, JĘZYKOZNAWCÓW .…………………………………………………..
1.3. NAUKA O WYRAŻANIU UCZUĆ W PROGRAMACH NAUCZANIA ……
ROZDZIAŁ DRUGI
2.1. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU ……………
2.2. CELE PRACY………………
2.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE, CZAS BADAŃ ….
2.4. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU I OSÓB ………………..
Rozdział trzeci
3.1. ANALIZA I INTERPRETACJA LEKSYKALNA UCZUĆ RADOŚCI I SMUTKU WYRAŻANYCH PRZEZ UCZNIÓW …………..
ROZUMIENIE POJĘCIA UCZUCIE (TEST SKOJARZEŃ) ……..
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA RADOŚCI (TEST SKOJARZEŃ) ………………
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA SMUTKU (TEST SKOJARZEŃ) ………………
ROZUMIENIE I WERBALIZACJA UCZUCIA RADOŚĆ (TEST OTWARTY – OPIS PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH)…………
ROZDZIAŁ CZWARTY
Wnioski ………………………..
BIBLIOGRAFIA ……………………
ANEKS …………….…………

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Radomska Radom
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2005
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print