Zaimki rzeczowne i przymiotne w utworach poetyckich Michała Kajki

SPIS TREŚCI

Wstęp 3
1. Cel i metoda pracy 3
2. Rys biograficzny Michała Kajki 4
Rozdział I. Stan badań nad językiem osobniczym. 7
Rozdział II. Istota zaimka i klasyfikacja w ujęciu różnych autorów. 12
1. Słowotwórcza charakterystyka zaimka 18
2. Właściwości fleksyjne zaimków. 20
3. Funkcje składniowe zaimków 22
Rozdział III. Zaimki rzeczowne i przymiotne w utworach poetyckich Michała Kajki. 32
1. Formy ortofoniczne i enklityczne zaimków 34
2. Zaimki w splotach nadrzędno-podrzędnych. 42
3. Formy gwarowe zaimków 46
4. Zaimki z partykułą wzmacniającą 47
5. Funkcje zaimków w zdaniu. 48
6. Inne formy zaimków 50
Zakończenie 52
Bibliografia 55

Wstęp

1. Cel i metoda pracy

Praca niniejsza ma na celu opracowanie zagadnień związanych z zaimkami rzeczowymi i przymiotnymi w twórczości literackiej Michała Kajki. Gromadząc materiał, wzięłam pod uwagę cały tekst zbioru poezji ” Z duchowej mej niwy” . Uwzględniałam wszystkie zaimki rzeczowne i przymiotne. Cała praca ujęta jest w trzy rozdziały.

Pierwszy przedstawia stan badań nad językiem pisarzy w poszczególnych epokach literackich.

Drugi rozdział dotyczy ogólnej charakterystyki zaimka, jego funkcji w zdaniu, struktury oraz semantyki.

Rozdział trzeci stanowi część zasadniczą pracy. Oparty jest na analizie przeprowadzonych przeze mnie badań, mających na celu ukazanie różnych aspektów tej części mowy i określenie roli zaimków w utworach pisarza.

Liczba stron 58
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print