Administracja Rosji w XIX w. i początkach XX wieku

Spis treści

Wstęp
1. Rozdział I – CHARAKTERYSTYKA ROSJI W XIX I POCZĄTKACH XX WIEKU
1.1 Struktury administracyjne Rosji XIX i początków XX wieku
2. Rozdział II – CESARZE ROSJI I ICH REFORMY
2.1 Struktury władzy i administracji centralnej
3. Rozdział III – SPOŁECZEŃSTWO ROSYJSKIE I UPADEK CESARSTWA
3.1 Koniec epoki imperium Rosyjskiego
3.2 Kalendarium Rosji od roku 1800 do roku 1917 – Abdykacja ostatniego cesarza Rosji
Zakończenie
Słowniczek
Bibliografia

Wstęp

1777 – 1825. W latach 1812 – 1815 Rosja walczyła z Francją Napoleona, i uczestniczyła w nowym podziale Europy na kongresie wiedeńskim. Aleksander został władcą utworzonego po kongresie Królestwa Polskiego.24 IX 1801. Przyłączenie Gruzji do Rosji.1805 – 1813. Wojna rosyjsko – perska. Pokój w Ginistanie. 8 chanatów przyłączono do Rosji.1806 – 1812. Wojna rosyjsko turecka i udział w kampanii anty-napoleońskiej.7 VII 1807. Pokój w Tylży. Przystąpienie do blokady kontynentalnej Przymierze odporno – zaczepne z Francją przeciw Anglii.1808 – 1809. Wojna rosyjsko – szwedzka. Pokój w Fredrikshamm – Szwecja odstępuje Francji Finlandię.18VII 1812. Sojusz angielsko – rosyjski przeciw Napoleonowi.1 XII 1825. Śmierć Aleksandra I.

1796 – 1855. 26 XII. Po wstąpieniu na tron musiał stłumić powstanie w Petersburgu wzniecone przez Związek Północny tzw. dekabrystów. Prowadził politykę niezwykle represyjną i rozbudował aparat policyjny. Polityka ta wywołała w roku 1830 powstanie krwawo stłumione. Niepowodzeniem zakończyła się wojna krymska w latach 1853 – 1856.1827. Bitwa pod Nawarino. Połączone siły morskie Francji ,Anglii i Rosji niszczą flotę turecko – egipską.1828 – 1829. Wojna rosyjsko turecka. Wojna ma związek ze sprawą grecką. Pokój w Adrianopolu. Rosja otrzymuję wybrzeże Morza Czarnego od strony Kaukazu.

1853 – 1856. Wojna Krymska

1V 1853 Rosja żąda od Turcji przyznania Kościołowi prawosławnemu w Palestynie praw w miejscach świętych oraz protektoratu nad wszystkimi wyznawcami prawosławia w Turcji. Sułtan żądanie drugie odrzuca.

VII 1853 Wojska rosyjskie obsadzają Mołdawię.

1 XI 1853 Turcja wypowiada wojnę Rosji.

30 XI 1853 Admirał rosyjski Nachimow niszczy eskadrę floty tureckiej.

28 III 1854 Anglia i Francja wypowiadają wojnę Rosji.

3 VI 1854 Rosjanie opuszczają księstwa naddunajskie na żądanie Austrii.

8 VIII 1854 Mocarstwa zachodnie żądają od Rosji: zniesienie protektoratu nad księstwami naddunajskimi i Serbią, wolnej żeglugi u ujścia Dunaju. Żądania odrzucone.

14 IX 1854 Oddziały francuskie, angielskie i tureckie lądują na Krymie.

X 1854 – IX 1855 Oblężenie Sewastopola. Austria zawiera przymierze z Francją i Anglią w dniu 2 XII 1854..2 III 1854 umiera car Mikołaj I11 XI Sewastopol kapituluje.

1818 – 1881. Popierał samorząd lokalny, zniósł poddaństwo chłopskie, jednak stłumił kolejne powstanie w Królestwie Polskim w roku 1863. Zginął w zamachu.

30 III 1856 Pokój w Paryżu. Mocarstwa gwarantują nietykalność Turcji. Wołoszczyzna i Mołdawia krajami autonomicznymi. Rosja traci część Besarabii. Neutralność Morza Czarnego. Rosja traci Kars na rzecz Turcji w zamian za Sewastopol.

1860 Pekin: Traktat rosyjsko – chiński. Przyznanie Rosji kraju usuryjskiego.

19 II 1861 Uwłaszczenie chłopów, zniesienie poddaństwa.

1865 Zajęcie Taszkientu.

1866 – 1867 Zamachy na cara w Petersburgu i podczas wizyty w Paryżu.

1867 Rosja sprzedaje USA Alaskę.

1868 Traktaty pokojowe z Chanatem Kokandy i Buchary.

1870 Ukaz o samorządzie miejskim – powstają rady miejskie.

I – III 1871 Konferencja w Londynie odrzuca postanowienia traktatu paryskiego które ograniczały prawa Rosji na Morzu Czarnym.

1873 Wyprawa na Chiwę – między Bucharą a Morzem Aralskim – rozciągnięcie protektoratu nad tym krajem. 23 X. Związek Trzech Cesarzy : Rosji, Austrii, Niemiec o wzajemnej pomocy w czasie agresji obcych wojsk.

1875 Japonia wyraża zgodę na wymianę południowej części wyspy Sachalin na Archipelag Wysp Kurylskich.

1876 Chanat Kokandzki przyłączony siłą do Rosji. W Petersburgu powstaje tajna organizacja “ Ziemia i Wola “.

24 IV 1877 – 31 I 1878 Rosja wypowiada wojnę Turcji Rosjanie zajęli Adrianopol i dotarli do Morza Marmara. Za Rosją opowiedziały się Czarnogóra Serbia i Rumunia która dzięki temu w dniu 13 V zostaje niepodległym państwem.

VI – VII 1878 Kongres berliński. Z udziałem sześciu wielkich państw europejskich i Turcji. a. Austria okupuję Bośnię i Hercegowinę b. Anglia otrzymuję Cypr. c. Rumunia Serbia i Czarnogóra uzyskują niepodległość. d. Rumunia otrzymuję Dobrudżę od linii Silistri – Mangalia i wyspy w delcie Dunaju. e. Serbia – Nisz z okolicą. Korekcie uległy granice Bułgarii- odsunięto je od Morza Egejskiego, Macedonię przywrócono Turcji, północna część Bułgarii miała być księstwem pod zwierzchnictwem Turcji, wschodnia Rumelia miała być prowincją turecką o szerokiej autonomii, Rosja otrzymała Adrahan, Kars i Batumi, dolinę Alaszkert i Bajazyd odstąpiła Turcji.Kongres berliński pozbawił Rosję przewagi na Bałkanach i przyczynił się do pogorszenia stosunków z Niemcami.

1979 – 1980 Wyprawa do Turkmenii. Po zdobyciu przez Rosjan Geok – Tape plemiona turkmeńskie poddały się, a cały kraj w roku 188r przyłączono do prowincji zakaukaskiej. Rosja zyskuję bezpośrednio granicę z Afganistanem.

13 III 1881 Śmierć cara w wyniku zamachu.

1845 – 1894. Odszedł od liberalizmu, wrócił do represji, prześladował mniejszości narodowe – początek rusyfikacji mieszkańców pochodzenia nie – rosyjskiego.Gieorgij Piechanow zakłada organizację ” Wyzwolenie Pracy”.

1868 – 1918.Kontynuował politykę swego ojca. Po porażce w wojnie z Japonią w latach 1904 – 1905 i licznych wystąpieniach o charakterze społecznym poczynił ustępstwa. Nieudolne rządy w czasie pierwszej wojny światowej doprowadziły do rewolucji w roku 1917, abdykacji cara i rozstrzelaniu go wraz z całą rodziną.

1896 Tajny układ obronny chińsko – rosyjski przeciwko ewentualnej agresji Japonii.

27 III 1898 Układ chińsko – rosyjski o dzierżawieniu przez Rosję półwyspu Liaotung.

X 1900 Wojska rosyjskie wkraczają do Mandżurii, zajęły Mukden i port Niuczwangu. Ustanowienie protektoratu na tym terenie.

1904 Ultimatum japońskie: wycofanie się Rosji z Mandżurii i uznanie zwierzchnictwa Japonii nad Koreą – bez odpowiedzi.

Wojna rosyjsko – japońska

8 II Atak Japonii na Port Artur. Japończycy przerzucają armię lądową do Korei zajmując Seul, przechodzą rzekę Jalu i dalej na teren Mandżurii.

1I 1905 Generał Stoessel poddaje Port Artur po siedmiomiesięcznej walce.

19 II – 10 III 1905 Bitwa pod Mukdenem. Klęska armii rosyjskiej.

27 V 1905. Bitwa pod Cuszimą. Rozgromienie flity rosyjskiej przez japońskiego generała – Togo.

8 V 1905 Stany Zjednoczone podejmują pośrednictwo pokojowe między Rosją i Japonią.

5 IX 1905 Portsmouth USA Traktat pokojowy Rosja uznaję zwierzchnictwo Japonii nad Koreą, odstępuję półwysep Liaotung wraz z Port Artur w zamian odstąpienia od odszkodowań wojennych. Podział wpływów w Mandżurii.

1905 Strajk robotników w Zakładach Putiłowskich w Petersburgu. 22 I . Krwawa niedziela – początek rewolucji.4 – 24 VI. Powstanie na pancerniku ” Potiomkin”30 X. Manifest cara proklamujący nietykalność osobistą, swobodę sumienia, zebrań, słowa i stowarzyszeń.X – XI. Powstanie marynarzy w Kronsztadzie, Władywostoku i Sewastopolu.15 XI – 20 XI. Powszechny strajk protestacyjny w Petersburgu i innych miastach rosyjskich.XII. Zbrojne powstania w Moskwie, Charkowie i Krasnojarsku.

1907 V. Układ rosyjsko – japoński o podziale wpływów w północno – wschodnich Chinach. 31 VIII. Układ angielsko – rosyjski. Anglia uznaje zwierzchnictwo Chin nad Tybetem, Rosja zaś przewagę Anglii w Afganistanie. Podział Persji na strefy wpływów: północ – Rosja, południe – Anglia.

1908 Walka z autonomią Finlandii.

1912 Tajny Układ rosyjsko – japoński. sprawa Mandżurii i Mongolii. Wzrost wpływów na Bałkanach.

1914 1 VIII. Wypowiedzenie Rosji wojny przez Niemcy. 6 VIII. Wypowiedzenie Rosji wojny przez Austro – Węgry.

Liczba stron 65
Nazwa Szkoły Wyższej BWSH Koszalin
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print