Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego

Liczba stron: 56

Rodzaj pracy: praca magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp………………. 3

1. Zagadnienia ogólne……………….4
1.1 Pojęcie administracji publicznej……………..4
1.2 Pojęcie organów administracji publicznej…………… 6
1.3 Ewidencjonowanie jako czynność materialno-techniczna……………..8
1.4 Pojęcie decyzji administracyjnej………….. 10

2. Postępowanie w sprawie zajęcia pojazdu……………. 13
2.1Podmioty……………13
2.2 Przesłanki……………..16
2.3 Tryb i forma………………. 17

3. Postępowanie w sprawie nadania i cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi……….19
3.1Podmioty……………..19
3.2Przesłanki……………21
3.3 Tryb i forma………….25

4. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w świetle prawnych uregulowań……………. 30
4.1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym……….30
4.2 Akty niższego rzędu……….35

5. Stosowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców…41
5.1 Techniczne aspekty……….41
5.2 Działanie praktyczne……….45

Wnioski…………….50

Bibliografia………….. 51

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print