Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego

Liczba stron: 56

Rodzaj pracy: praca magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3

1. Zagadnienia ogólne 4
1.1 Pojęcie administracji publicznej 4
1.2 Pojęcie organów administracji publicznej 6
1.3 Ewidencjonowanie jako czynność materialno-techniczna 8
1.4 Pojęcie decyzji administracyjnej 10

2. Postępowanie w sprawie zajęcia pojazdu 13
2.1 Podmioty 13
2.2 Przesłanki 16
2.3 Tryb i forma 17

3. Postępowanie w sprawie nadania i cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi 19
3.1 Podmioty 19
3.2 Przesłanki 21
3.3 Tryb i forma 25

4. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w świetle prawnych uregulowań 30
4.1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 30
4.2 Akty niższego rzędu 35

5. Stosowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców…41
5.1 Techniczne aspekty 41
5.2 Działanie praktyczne 45

Wnioski 50

Bibliografia 51

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) jest jednym z przykładów rejestru państwowego, którego głównym celem jest zbieranie, przechowywanie i udostępnianie informacji o pojazdach i ich właścicielach w Polsce. Rejestr ten jest administrowany przez Ministerstwo Infrastruktury i jest używany przez różne agencje państwowe, takie jak policja, Inspekcja Transportu Drogowego czy Urząd Skarbowy, w celu realizacji swoich zadań.

CEPiK jest jednym z ważniejszych narzędzi służących do monitorowania ruchu drogowego w Polsce i jest wykorzystywany do weryfikacji informacji o pojazdach, kierowcach i ich historii. W rejestrze tym znajdują się informacje, takie jak dane dotyczące pojazdu, właściciela, aktualnego przebiegu i historii serwisowej.

CEPiK jest przykładem skutecznego wykorzystania technologii informatycznej w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności w administracji państwowej. Rejestr ten stanowi ważne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwia szybki dostęp do niezbędnych danych.

Warto zauważyć, że CEPiK jest jednym z wielu przykładów rejestrów państwowych, które pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu administracji państwowej i służą do ulepszania bezpieczeństwa i efektywności działania. Warto zdawać sobie sprawę z znaczenia takich rejestrów dla rozwoju i dobrego funkcjonowania państwa.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print