Ewolucja metod realizacji międzynarodowych przewozów drogowych i jej skutki ekonomiczne na przykładzie polskich przedsiębiorstw transportowych

Liczba stron: 56

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Metody realizacji przewozów międzynarodowych w Polsce do roku 1989
1.1. RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH, SPEDYCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE
1.2. TENDENCJE ROZWOJOWE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

ROZDZIAŁ II
Wprowadzenie koncesji i nowych regulacji w transporcie międzynarodowym i ich wpływ na ekonomikę polskich przedsiębiorstw transportowych

ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji przewozów międzynarodowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIK

W rozdziale I opisane zostały tendencje rozwojowe transportu drogowego z uwzględnieniem rynku usług przewozowych, logistycznych i spedycyjnych w Polsce. Przedstawiono także w sposób ogólny międzynarodowe przewozy drogowe realizowane w czasach obecnych, jak i do roku 1989 na podstawie zezwoleń na transport do krajów Europy Zachodniej. W tamtym okresie przewozy wykonywane były w relacjach eksport – import, co jak na owe czasy było praktycznie jedyną formą realizacji przewozów międzynarodowych.

W rozdziale II opisano sytuację polskich przedsiębiorstw transportowych po wprowadzeniu koncesjonowania działalności w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych, co miało miejsce 26 lipca 1991 r. Limity wydawanych zezwoleń mocno ograniczyły dostęp do międzynarodowego rynku transportowego.

W ostatnim rozdziale pokazano dynamikę rozwoju transportu międzynarodowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jak również związany z tym wzrost liczby przewoźników działających na rynku zewnętrznym oraz zwiększenie przewożonej masy towarowej. Rozdział ten swoimi ramami czasowymi obejmuje okres od akcesji państwa do UE, poprzez lata kryzysu, aż do dnia dzisiejszego. Opisuje techniki i metody minimalizacji kosztów, a co za tym idzie maksymalizacji zysków z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania flotą pojazdów, wpływających tym samym na zwiększenie efektywności transportu.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print