Rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego

Liczba stron: 43

Nazwa Szkoły Wyższej: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Wstęp…………………………………………………………………………………………..3

Rozdział I Istota i cel powołania Inspekcji Transportu Drogowego……………………………4
1.1. Przyczyny powstania……………………………………………………………………4

Rozdział II Struktura organizacyjna Inspekcji Transport Drogowego…………………………7

Rozdział III Zakres zadań Inspekcji Transportu Drogowego…………………………………15
3.1. Zakres zadań Inspekcji podczas kontroli……………………………………………..15
3.2. Przykład prawidłowo przeprowadzonej kontroli……………………………………..31

Zakończenie…………………………………………………………………………
Spis rysunków…………………………………………………………………….
Spis fotografii……………………………………………………………………………
Spis wykresów……………………………………………………………………………..
Spis tabel…………………………………………………………………………………
Bibliografia………………………………………………………..

W związku z coraz większym rozwojem postępu gospodarki a co za tym idzie postępem działalności transportu drogowego konieczne jest wprowadzanie coraz to nowszych barier, dzięki którym można to w bardzo prosty sposób kontrolować. Wraz z prognozami wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pomału wzrastał transport. Zwiększała się liczba polskich oraz zagranicznych przewoźników. Na drogach pojawiało się coraz to więcej ciężarówek przewożących towary a także liczba autokarów z podróżnymi. Konieczne było kontrolowanie tego postępu, stworzenie takiej instytucji, która zajmie na tym obszerną kontrolą. Dotychczas każda instytucja, która kontrolowała przewoźników dochodziła do pewnej bariery której nie mogła przekroczyć, ze względu na brak odpowiednich uprawnień. Dlatego też w tym wypadku stworzono osobną instytucje władzy publicznej, Inspekcje Transportu Drogowego, która przejęła zakres czynności kontrolnych każdej z dotychczasowych instytucji.

Poniższa praca składa się z trzech rozdziałów, w których przedstawione są zakres, zadania oraz czynności kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego. Jej cele jest wyróżnienie danej ITD na tle innych podobnych organizacji. Informacje w niniejszej pracy zostały zaczerpnięte m.in. z : internetu, książek, multimediach, aktach prawnych.
Rozdział pierwszy zostanie poświęcony historii powstania Inspekcji Transportu Drogowego a także jej obecnej działalności. Przedstawione zostaną również samochody, którymi poruszają się inspektorzy.

Rozdział drugi to przedstawienie szczeblowości w Inspekcji Transportu Drogowego. Ukazanie hierarchii od najwyższego do najniższego szczebla.

Rozdział trzeci to zakres czynności kontrolnych inspektorów podczas kontroli.

Wszystkie aspekty pomogą przedstawić obraz inspektora, który musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu transportu.

4.2/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print