Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską

Spis Treści

Wstęp.
Rozdział 1. Charakterystyka gospodarki UE oraz gospodarki Polski.
1.1 Powstanie UE / rys historyczny /
1.2 Gospodarka UniiEuropejskiej
1.3 Niektóre, wybrane aspekty dotyczące rynku Unii Europejskiej.
1.4 Gospodarka Polski w okresie przed akcesyjnym
1.5 Postrzeganie przez polskich menedżerów procesu integracji z UE
Rozdział 2. Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa.
2.1 Analiza makroekonomiczna – PEST.
2.2 Analiza otoczenia konkurencyjnego / branży/ – ,, model 5 sił Portera,,
Rozdział 3. Charakterystyka i analiza przedsiębiorstwa Instal Kraków.
3.1 Analiza obszarów funkcjonalnych / produkcja, finanse, marketing, ZZL /
3.2 Analiza SWOT
Rozdział 4. Propozycje zmian na poziomie operacyjnym w firmie ,, Instal Kraków,
4.1 Instal kraków jako organizacja opierająca swoje dotychczasowe funkcjonowanie na pionowej strukturze zarządzania.
4.2 Propozycja zmiany w firmie ,, Instal Kraków ,, – przejście od zarządzania pionowego do zarządzania systemowego / poziomego /
4.3 Propozycja nowej struktury zarządzania opartej na zachodzących procesach
4.4 Kultura firmy ,, Instal Kraków ,, zarządzanej systemowo.
Zakończenie.
Bibliografia

Wstęp

1 maja 2004 roku nastąpi zaplanowane przyłączenie polskiej gospodarki do struktur Unii Europejskiej. W tym dniu zaczną obowiązywać na polskim rynku zasady regulujące funkcjonowanie rynku wspólnoty Unii Europejskiej. Polskie firmy znajdą się w obrębie rynku liczącego około 500 milionów ludności. Integracja z UE stworzy dla polskich firm ogromne możliwości rozwoju ale i też duże zagrożenia, którym będą mogły sprostać tylko firmy, które najlepiej potrafiły będą przystosować się do nowych, jakże odmiennych warunków funkcjonowania.

Należy pamiętać, że rynek UE jest rynkiem często sprzecznych interesów zarówno państw członkowskich jak i samych firm. Jest to obszar wielu dynamicznych sił, o różnej sile, które prowadzą działania dla realizacji swoich celów. Jak stwierdziła była brytyjska premier Margaret Thatcher „wstępując do Unii Europejskiej, trzeba założyć, że nie ma tam przyjaciół, tylko sami wrogowie. Zanim zawrze się jakiś sojusz, warto dziesięć razy sprawdzić, czy nie kryje się za nim podstęp. W Unii wygrywa ten, kto najrzadziej daje się wykiwać”.

Wiele firm zachodnich działających w obrębie rynku wspólnoty swoje efektywne funkcjonowanie wypracowywało przez bardzo długi okres czasu. Należy pamiętać, że UE swój obecny kształt zawdzięcza przeobrażeniom, które zachodzą od 1951 roku. Polska przystępując do UE znajdzie się w obrębie rynku, który obecne regulacje rynkowe wypracowywał nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat. Firmy działające w ramach tego obszaru sukcesywnie dostosowywały swoje funkcjonowanie do powstających nowych zasad współpracy pomiędzy krajami będącymi członkami wspólnoty. Firmy zachodnie dobrze poznały przez te lata nie tylko regulacje rządzące rynkiem UE, poznały one także dobrze środowisko biznesu: zasady prowadzenia negocjacji, kulturę i zasady etyki prowadzenia biznesu na terytorium UE.

Firmy obecnej UE posiadają wiele czynników, które decydują o ich konkurencyjności na rynku względem polskich firm. Posiadają oni często przewagę w zakresie posiadanego kapitału, dostępu do nowych rozwiązań technologicznych.

Jednym z kierunków działań dla polskich firm chcących efektywnie konkurować na rynkach UE powinno być posiadanie organizacji, która posiadać będzie elementy szybkiego reagowania, dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Taka organizacja będzie mogła zniwelować dystans powstały w wyniku posiadania przez firmy zachodnie przewagi w zakresie kapitału, dostępu do nowych technologii.

W celu przeprowadzenia analizy badawczej środowiska polskich firm” wybrałem firmę ,,Instal Kraków,, zajmującą się świadczeniem usług w zakresie montażu- budowlanego.
Przeprowadzone badania ukazały firmę ,,Instal Kraków,, jako jednego z liderów działającego w swoim sektorze, na polskim rynku. Jest to firma dążąca do poprawy swojej konkurencyjności na rynku głównie poprzez usprawnianie procesów usługowych” wprowadzając nowe technologie, dążąca do poprawy jakości wykonywanych usług.
Teza jaka zastała postawiona w tej pracy dyplomowej jest następująca:
,,Niezbędnym warunkiem skutecznego funkcjonowania firmy ,, Istal Kraków ,, w ramach rynku Unii Europejskiej jest zwiększenie efektywności operacyjnej ,,

Cała przedstawiona praca dyplomowa składa się z czterech rozdziałów.
W pierwszym rozdziale zostały przedstawione informacje oraz wnioski dotyczące gospodarki UE / niektóre aspekty jej funkcjonowania /. Stan gospodarki Polski w okresie przed akcesyjnym.

W drugim rozdziale została przeprowadzona analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa ,,Instal Kraków,, za pomocą analizy makroekonomicznej- PEST oraz analizy otoczenia konkurencyjnego- za pomocą modelu 5 sił Portera.

W trzecim rozdziale została przedstawiona charakterystyka oraz analiza przedsiębiorstwa ,,Instal Kraków,, za pomocą analizy obszarów funkcjonalnych .

W czwartym rozdziale zostały zaproponowane możliwe koncepcje zmian jakie powinna dokonać firma ,,Instal Kraków,, w okresie integracji gospodarki Polski z UE w celu zwiększenia własnej efektywności działania.

Liczba stron 60
Nazwa Szkoły Wyższej The Polish Open University
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2004
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print