Od estetyki do muzykoterapii

WSTĘP 1. Estetyka 1.1 Piękno – pierwszy przedmiot estetyki · pitagorejska Teoria Liczb jako preludium Wielkiej Teorii Piękna, · poglądy starożytnych, · poglądy średniowieczne, · obiektywność i subiektywność w pojmowaniu piękna, · mimesis sztuki i piękno natury, · upadek piękna i tryumf wzniosłości, · epilog Wielkiej Teorii Piękna. 1.2 Charakterystyka nowożytnej estetyki · wpływ Wolffa … Czytaj dalej