Eutanazja – różnorodne podejście do problemu

Spis treści:

ROZDZIAŁ I:ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMU EUTANAZJI UNAOCZNIONA W HISTORII
FILOZOFII.

ROZDZIAŁ II: POJĘCIE I RODZAJE EUTANAZJI

1. HISTORIA FILOZOFII MEDYCYNY OBRAZEM MODELI ZACHOWANIA IDEALNEGO
LEKARZA WOBEC NADRZĘDNYCH WARTOŚCI

2. PYTANIA DOTYCZĄCE SENSU LUDZKIEGO ŻYCIA I ŚMIERCI OBECNE W
FILOZOFII EGZYSTENCJALNEJ

3. „MIEĆ CZY BYĆ?” – KONFRONTACJA FILOZOFICZNEGO ASPEKTU
EUTANAZJI Z REALIAMI RZECZYWISTOŚCI

ROZDZIAŁ III: EUTANAZJA W ASPEKCIE WARTOŚCI I ZASAD RELIGIJNO –
MORALNYCH

1. GODNOŚĆ OSOBY JAKO FUNDAMENT W KOŚCIELE KATOLICKIM

2. ETYKA PROTESTANCKA JAKO POSZUKUJĄCA SPOSOBU „WPISANIA” REALIZMU
ŻYCIA W PRAWDĘ OBJAWIONĄ

3. POSZANOWANIE DUSZY I CIAŁA JAKO WYMÓG ABSOLUTNY JUDAIZMU

4. „ŚMIERĆ MÓZGOWA” JAKO PRAWO DO EUTANAZJI W ISLAMIE

5. ALTRUIZM I WSPÓŁCZUCIE JAKO NACZELNE NORMY ETYKI BUDDYJSKIEJ

ROZDZIAŁ IV: GRANICE I WZGLĘDNOŚĆ „DOBREJ ŚMIERCI” ZALEŻNE OD
PSYCHOLOGICZNEGO STANOWISKA LEKARZA I PACJENTA.

1. „ŻĄDANIE ZABICIA” JAKO ZNAMIĘ O CHARAKTERZE PRZEDMIOTOWYM
2. „WSPÓŁCZUCIE” DLA CIERPIĄCEGO JAKO ZNAMIĘ O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM
3. PODSTAWA UPRZYWILEJOWANIA EUTANAZJI

ROZDZIAŁ V: MORALNE I SPOŁECZNE ASPEKTY EUTANAZJI

1. MORALNE I UTYLITARNO – SPOŁECZNE DYLEMATY EUTANAZJI – POGLĄDY
ZWOLENNIKÓW I PRZECIWNIKÓW ZABÓJSTWA Z LITOŚCI
2. EUTANAZJA A KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
3. OPIEKA PALIATYWNA JAKO ALTERNATYWA EUTANAZJI

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print