Eutanazja – różnorodne podejście do problemu

Spis treści:

ROZDZIAŁ I:ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMU EUTANAZJI UNAOCZNIONA W HISTORII FILOZOFII.

ROZDZIAŁ II: POJĘCIE I RODZAJE EUTANAZJI

1. HISTORIA FILOZOFII MEDYCYNY OBRAZEM MODELI ZACHOWANIA IDEALNEGO LEKARZA WOBEC NADRZĘDNYCH WARTOŚCI

2. PYTANIA DOTYCZĄCE SENSU LUDZKIEGO ŻYCIA I ŚMIERCI OBECNE W FILOZOFII EGZYSTENCJALNEJ

3. „MIEĆ CZY BYĆ?” – KONFRONTACJA FILOZOFICZNEGO ASPEKTU EUTANAZJI Z REALIAMI RZECZYWISTOŚCI

ROZDZIAŁ III: EUTANAZJA W ASPEKCIE WARTOŚCI I ZASAD RELIGIJNO – MORALNYCH

1. GODNOŚĆ OSOBY JAKO FUNDAMENT W KOŚCIELE KATOLICKIM

2. ETYKA PROTESTANCKA JAKO POSZUKUJĄCA SPOSOBU „WPISANIA” REALIZMU ŻYCIA W PRAWDĘ OBJAWIONĄ

3. POSZANOWANIE DUSZY I CIAŁA JAKO WYMÓG ABSOLUTNY JUDAIZMU

4. „ŚMIERĆ MÓZGOWA” JAKO PRAWO DO EUTANAZJI W ISLAMIE

5. ALTRUIZM I WSPÓŁCZUCIE JAKO NACZELNE NORMY ETYKI BUDDYJSKIEJ

ROZDZIAŁ IV: GRANICE I WZGLĘDNOŚĆ „DOBREJ ŚMIERCI” ZALEŻNE OD PSYCHOLOGICZNEGO STANOWISKA LEKARZA I PACJENTA.

1. „ŻĄDANIE ZABICIA” JAKO ZNAMIĘ O CHARAKTERZE PRZEDMIOTOWYM
2. „WSPÓŁCZUCIE” DLA CIERPIĄCEGO JAKO ZNAMIĘ O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM
3. PODSTAWA UPRZYWILEJOWANIA EUTANAZJI

ROZDZIAŁ V: MORALNE I SPOŁECZNE ASPEKTY EUTANAZJI

1. MORALNE I UTYLITARNO – SPOŁECZNE DYLEMATY EUTANAZJI – POGLĄDY ZWOLENNIKÓW I PRZECIWNIKÓW ZABÓJSTWA Z LITOŚCI
2. EUTANAZJA A KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
3. OPIEKA PALIATYWNA JAKO ALTERNATYWA EUTANAZJI

WSTĘP

Eutanazja to temat kontrowersyjny, który zawsze wywołuje silne emocje i wywołuje ożywione dyskusje. Odwołując się do kwestii życia i śmierci, godności ludzkiej i cierpienia, problem eutanazji otwiera pole do złożonych i wielowymiarowych rozważań na styku filozofii, religii, etyki medycznej i prawa. Niniejsza praca ma na celu podjęcie próby zrozumienia i zbadania różnorodnych aspektów tego tematu, starając się uwzględnić jak najszersze spektrum perspektyw.

Pierwszy rozdział dotyczy złożoności problemu eutanazji na tle historii filozofii. Na przestrzeni wieków, różne systemy filozoficzne rozwijały swoje odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ludzkiego życia, cierpienia i śmierci. Poprzez analizę filozofii medycyny, egzystencjalizmu oraz różnych perspektyw na problem „mieć czy być”, spróbujemy ukazać różnorodność podejść do eutanazji.

Drugi rozdział koncentruje się na precyzyjnym zdefiniowaniu eutanazji oraz zrozumieniu jej różnych form. Następnie, przeprowadzimy szczegółową analizę eutanazji w kontekście wartości i zasad moralnych wyznawanych przez różne tradycje religijne, w tym katolicką, protestancką, judaistyczną, islamską i buddyjską. Każda z tych tradycji oferuje unikalną perspektywę na problem eutanazji, której zrozumienie jest kluczowe do pełnej analizy tematu.

W trzecim rozdziale przeniesiemy się od sfery teoretycznej do sfery praktycznej, badając eutanazję z perspektywy lekarza i pacjenta. Będziemy zastanawiać się nad granicami i względnością „dobrej śmierci”, zależnej od psychologicznego stanowiska obu stron.

Ostatni rozdział skupia się na moralnych i społecznych aspektach eutanazji. Spróbujemy przedstawić różne argumenty za i przeciw eutanazji, analizując je zarówno z punktu widzenia moralności, jak i społecznej użyteczności. W końcu, zajmiemy się eutanazją w kontekście kodeksu etyki lekarskiej i opieki paliatywnej jako alternatywy.

Poprzez tak szerokie podejście, mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się do pełniejszego zrozumienia eutanazji i kontrowersji wokół niej, które nieustannie pojawiają się w naszym społeczeństwie.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print