Ustrój województwa w systemie samorządu terytorialnego

Spis treści

Wstęp. 3

Rozdział I. Status prawny samorządu województwa. 6
1. Koncepcja województwa samorządowego. 6
2. Tworzenie województwa. 7
3. Kompetencje i zadania samorządu województwa. 9

Rozdział II. Organy samorządu województwa. 12
1. Sejmik województwa jako organ stanowiący i kontrolny. 12
3. Pozycja prawna marszałka województwa. 24

Rozdział III. Wojewoda jako organ administracji państwowej. 27
1. Wojewoda jako przedstawiciel rządu w województwie. 27
2. Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym. 31

Rozdział IV. Finanse samorządu województwa. 33
1. Budżet i dochody województwa. 33
2. Wykonywanie budżetu województwa. 37

Rozdział V. Mienie samorządu województwa. 40
1. Wykonywanie praw majątkowych województwa. 40
2. Nabycie mienia. 41

ZAKOŃCZENIE. 44
Wykaz literatury. 46

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print