Ustrój województwa w systemie samorządu terytorialnego

Spis treści Wstęp. 3 Rozdział I. Status prawny samorządu województwa. 6 1. Koncepcja województwa samorządowego. 6 2. Tworzenie województwa. 7 3. Kompetencje i zadania samorządu województwa. 9 Rozdział II. Organy samorządu województwa. 12 1. Sejmik województwa jako organ stanowiący i kontrolny. 12 3. Pozycja prawna marszałka województwa. 24 Rozdział III. Wojewoda jako organ administracji państwowej. … Czytaj dalej