Znaczenie umowy w obrocie gospodarczym

SPIS TREŚCI

Wstęp

Cel i zakres pracy

Rozdział I
Charakterystyczne cechy obrotu gospodarczego
1.1 Pojecie obrotu gospodarczego
1.1.1 Profesjonalny obrót gospodarczy
1.1.2 Konsumencki obrót gospodarczy
1.1.1 Seryjność obrotu handlowego a jego szybkość i minimum formalizmu
prawnego
1.3 Pewność i bezpieczeństwo obrotu
1.4 Wolność obrotu
1.5 Internacjonalizacja obrotu

Rozdział II
Umowa jako czynność prawna w obrocie gospodarczym
2.1 Pojęcie czynności handlowej
2.2 Systematyka czynności handlowych
2.3 Cechy specyficzne umowy w obrocie gospodarczym
2.3.1 Pojęcie umowy
2.3.2 Znaczenie podziału umów gospodarczych
2.4 Swoboda zawierania umów w obrocie gospodarczym
2.5 Ograniczenia zasady swobody umów
2.5.1 Sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia społecznego
2.5.2 Sprzeczność z właściwościami (naturą) stosunku umownego

Rozdział III
Rola wzorców umownych w obrocie gospodarczym
3.1 Funkcja społeczna wzorców umownych
3.1.1 Znaczenie prawa umownego i zwyczajowego w stosunkach kontraktowych
3.1.2 Standardy umowne
3.2 Wzorce umowne w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego
3.2.1 Związanie strony wzorcem
3.2.2 Pierwszeństwo umowy stron
3.2.3 Bezskuteczne z mocy prawa

Zakończenie

Bibliografia

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print