Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Pojęcie referendum 5
3. Rodzaje referendów 7
3.1.Zasięg referendów 11
4. Przedmiot referendum 13
5. Określenie ważności wyników 18
6. Miejsce referendum w procesie decyzyjnym 21
7. Demokracja reprezentatywna 23
7.1.Demokracja bezpośrednia w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 25
8. Organy zarządzające referendum w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 27
9. Polskie referenda 29
9.1.Referendum z 1946 roku 29
9.2.Referendum z 1987 roku 33
9.3.Przebieg oraz rezultat referendum 38
9.4.Referendum z 18 lutego 1996 roku 41
9.5.Referendum Konstytucyjne 44
9.5.1.Prawne problemy referendum konstytucyjnego 45
9.5.2.Problemy społeczne i prawnoustrojowe 47
9.6.Referendum gminne 50
10. Przyszłość instytucji referendum w Polsce 57

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print