Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów 3

Rozdział I
Wprowadzenie  4
§ 1. Uwagi wstępne 4
§ 2. Pojęcia „gospodarowanie” i „nieruchomości komunalne” 8
Rozdział II
Pochodzenie nieruchomości komunalnych 13

Rozdział III
Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 21
§ 1. Zagadnienia ogólne 21
§ 2. Gmina 23
§ 3. Związek komunalny i miejska strefa usług publicznych  30
§ 4. Jednoosobowe spółki gminy 33
§ 5. Spółki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna 34
§ 6. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne 35

Rozdział IV
Zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 36
§ 1. Uwagi wstępne 36
§ 2. Zasada szczególnej staranności  37
§ 3. Zasada ograniczonej swobody  38
§ 4. Zasady zarządu mieniem gminy  40
§ 5. Zasada równorzędności partnerów  43
§ 6. Zasada autonomii woli stron 44
§ 7. Zasady prawidłowej gospodarki  46

Rozdział V
Prawne formy gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 47
§ 1. Sprzedaż i użytkowanie wieczyste  47
1.1. Przetargowy tryb rozporządzania nieruchomościami 47
1.2. Bezprzetargowy tryb rozporządzania nieruchomościami  50
1.3. Sprzedaż  54
1.4. Użytkowanie wieczyste  57
§ 2. Zamiana 61
§ 3. Zrzeczenie się  64
§ 4. Najem, dzierżawa, użyczenie 68
§ 5. Trwały zarząd  71
§ 6. Ograniczone prawa rzeczowe 75
§ 7. Aport wnoszony do spółek handlowych przez gminę 84
§ 8. Fundacja 90
§ 9. Darowizna  92

Rozdział VI
Wnioski  96
Bibliografia  99
Wykaz źródeł prawa  101

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print