Społeczność internetowa z perspektywy psychologii społecznej

Wstęp
1. Informacyjny wpływ społeczny
1.1. Definicja i przykłady informacyjnego wpływu społecznego
1.2. Informacyjny wpływ społeczny w czasie przemian i kryzysów
1.3. Kiedy konformizm informacyjny się nie sprawdza
1.4. Kiedy ludzie podporządkowują się informacyjnemu wpływowi społecznemu
1.5. Opieranie się informacyjnemu wpływowi społecznemu
2. Specyfika i formy komunikowania się przez Internet
2.1. Specyfika komunikacji w Sieci
2.2. Komunikacja jednostronna
2.3. Komunikacja interaktywna
2.3.1. synchroniczna
2.3.2. asynchroniczna
3. Skuteczność oddziaływania Internetu jako jednego ze środków masowego przekazu
3.1. Internet jako środek masowego przekazu
3.2. Atrakcyjność Internetu
3.3. Charakter przekazu
3.4. Cechy odbiorcy przekazu
4. Cechy członków społeczności internetowej
4.1. Użytkownicy Internetu jako społeczność
4.2. Tożsamość w sieci
4.3. Cechy efektywnego komunikowania się
4.4. Anonimowość a wpływ na komunikowanie się w Internecie
4.5. Podobieństwo poglądów a sympatia
Zakończenie
Bibliografia

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print