Analiza porównawcza i zmiany w strukturze bezrobocia

Wstęp

Rozdział I
Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia.
1.1 ISTOTA I RODZAJE BEZROBOCIA.
1.2 PRZYCZYNY BEZROBOCIA.
1.3 SPOŁECZNE I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE BEZROBOCIA.
1.4 POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I INSTRUMENTY JEGO MINIMALIZACJI.

Rozdział II
Charakterystyka terenu działania Rejonowego Urzędu Pracy w … .
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO REGIONU
2.2. DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W REGIONIE.
2.3. ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO.
2.4. PODMIOTY RYNKU PRACY I ICH UDZIAŁ W WALCE Z BEZROBOCIEM.

Rozdział III
Zmiany w strukturze bezrobocia na lokalnym rynku pracy.
1.5 ZMIANY W PODAŻY MIEJSC PRACY.
3.2. ANALIZA STRUKTURY BEZROBOCIA NA TERENIE DZIAŁANIA RUP W … .
3.3. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W … .

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print