Kara śmierci z perspektywy humanistyki

SPIS TREŚCI

Wstęp 4
ROZDZIAŁ I.
Rys historyczny. 5
1.1. Historia kary śmierci. 5
1.2. Kwalifikacja przestępstw. 8
1.3. Procedura wykonywania kary śmierci.

ROZDZIAŁ II.
Kara śmierci z różnych punktów widzenia. 18
2.1. Kara śmierci z teologicznego punktu widzenia. 18
2.2. Kara śmierci z filozoficznego punktu widzenia. 20
2.3. Kara śmierci z prawnego punktu widzenia. 21

ROZDZIAŁ III.
Współczesna debata nad karą śmierci. 24
3.1. Współczesna wizja kary śmierci. 24
3.2. Kara śmierci – argumenty za i przeciw. 26
Zakończenie 31
Bibliografia 32
Spis tabel i wykresów 7,25,26
Aneks 33

Wstęp

Kara śmierci to problem istniejący niemal od zawsze, gdyż już od zarania dziejów, bez względu na liczebność danej społeczności, zastanawiano się nad zachowaniem społecznego ładu, którego jednym z elementów był sposób karania przestępców. Najprostszą metodą była słynna zasada Kodeksu Hammurabiego: „Oko za oko, ząb za ząb”. Wraz z narodzinami kultury chrześcijańskiej zaczęło pojawiać się jednak pytanie, czy człowiek może pozbawić życia drugiego człowieka, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach. Nawet w naszym kręgu cywilizacyjnym, w obecnych czasach kara śmierci budzi kontrowersje i nie przez wszystkich jest traktowana jako zamach na podstawowe prawo człowieka – prawo do życia. Zniesienie tego rodzaju formy wymierzania sprawiedliwości jest historyczną nowością, a dyskusje na ten temat toczą się zarówno w kancelariach prawniczych oraz biurach polityków, jak i w mass-mediach na oczach całego społeczeństwa.

Kara śmierci jest dylematem, który ciągle powraca, jest aktualny, nie przemija, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Prowadzone są różne referenda, spotkania, dyskusje, programy telewizyjne. Obok eutanazji, kara śmierci jest tematem ciągle poruszalnym na forum międzynarodowym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie wybuchały dyskusje na temat stosowania kary śmierci. Działo się to najczęściej przy okazji szokujących zbrodni, które wstrząsały opinią publiczną. Kara śmierci często też była wykorzystywana w czasie kampanii wyborczej. W mojej pracy spróbuję bardziej dokładnie sprecyzować poglądy na temat problemu kary śmierci.

Kara śmierci to temat, który od wieków wzbudza emocje i prowadzi do kontrowersji w społeczeństwie. Jako jedna z najbardziej surowych kar, ma ona nie tylko praktyczne konsekwencje dla osób skazanych, ale również ściśle wiąże się z kwestiami etycznymi, moralnymi, religijnymi i prawami człowieka. Praca ta ma na celu analizę kary śmierci z perspektywy humanistyki, przyglądając się zarówno aspektom historycznym, jak i różnym punktom widzenia na to zagadnienie.

Rozdział I stanowi rys historyczny kary śmierci, mający na celu przedstawienie kontekstu i ewolucji tej kary na przestrzeni wieków. Prześledzimy historię kary śmierci, zwracając uwagę na jej różne formy i zmieniające się podejście społeczeństw do jej stosowania. Omówimy również kwestię kwalifikacji przestępstw, czyli jakie czyny są uznawane za najcięższe i prowadzące do skazania na karę śmierci. Nie zabraknie również omówienia procedur wykonywania kary śmierci.

W rozdziale II skupimy się na kara śmierci z różnych punktów widzenia. Przyjrzymy się temu zagadnieniu z teologicznego punktu widzenia, analizując, jakie stanowisko zajmują różne religie wobec stosowania kary śmierci. Następnie przejdziemy do perspektywy filozoficznej, badając różne teorie moralne i etyczne, które odnoszą się do tego tematu. Wreszcie, skoncentrujemy się na punkcie widzenia prawnego, analizując, jakie są prawni argumenty zarówno za, jak i przeciw kary śmierci.

Rozdział III poświęcony jest współczesnej debacie nad karą śmierci. Prześledzimy współczesne wizje kary śmierci i zrozumienie jej roli w społeczeństwie. Przedstawimy argumenty zarówno za, jak i przeciw tej karze, uwzględniając różne perspektywy moralne, etyczne i prawne. W tym rozdziale zbadamy również aktualne tendencje dotyczące stosowania kary śmierci w różnych krajach i jakie są konsekwencje społeczne i prawne jej stosowania.

W zakończeniu podsumujemy analizę i przedstawimy wnioski dotyczące kary śmierci z perspektywy humanistyki. Przyjrzymy się istotnym aspektom tego zagadnienia i podkreślimy jego znaczenie w kontekście praw człowieka, moralności społecznej i etyki.

Niniejsza praca ma na celu nie tylko zgłębienie tematu kary śmierci, ale także zachęcenie do refleksji i analizy różnorodnych perspektyw na to kontrowersyjne zagadnienie. Poprzez zrozumienie historycznego kontekstu, filozoficznych podstaw oraz współczesnej debaty, możemy lepiej zrozumieć tę kwestię i podjąć informowane dyskusje na temat jej roli w naszym społeczeństwie.

Liczba stron 31
Nazwa Szkoły Wyższej Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2006
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print