Kara śmierci – rozważania nad jej zasadnością

Spis treści

Wstęp.
Rozdział 1. Kara śmierci w historycznym aspekcie.
1.1. Przegląd dziejowy kary śmierci na świecie.
1.2. Szczególny charakter kary śmierci w USA.
1.3. Od powołania – do zniesienia kary śmierci w Polsce.
1.4.Kraje które posiadają obecnie karę śmierci i te które nie posiadają.
Przypisy.

Rozdział 2. Przebieg kary głównej i jego współuczestnicy.
2.1. Sposoby i narzędzia egzekucji.
2.2. Widowiskowość kary śmierci.
2.3 Kat jako instytucja wyroków.
2.4. Kara śmierci w oczach skazanego.
Przypisy.

Rozdział 3. Główne spory i kontrowersje wokół kary śmierci.
3.1. Stanowiska abolicjonistów.
3.2. Racje retencjonistów.
Przypisy.

Rozdział 4. Badania
4.1 Kara śmierci w badaniach i statystykach CBOS-u, OBOPU-u.
4.2 Badania własne.
Przypisy.

Zakończenie.
BIBLIOGRAFIA.
ANEKS.
– kwestionariusz ankiety.

Wstęp

Kara śmierci jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych tematów w dziedzinie prawa karnego. Od wieków budziła skrajne emocje i wywoływała gorące debaty zarówno wśród filozofów, prawników, jak i szerokiej opinii publicznej. Dla jednych stanowiła ona niezbędne narzędzie sprawiedliwości, odstraszając przestępców i zapewniając poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu. Dla innych była barbarzyńskim reliktem przeszłości, niezgodnym z zasadami humanitaryzmu i godności ludzkiej.

W ciągu stuleci stosowanie kary śmierci zmieniało się pod wpływem rozwoju cywilizacji, ewolucji systemów prawnych oraz zmieniających się wartości społecznych. W różnych epokach i kulturach kara śmierci przybierała różne formy i była wykonywana za pomocą różnych metod, od ścięcia i powieszenia, po bardziej współczesne metody takie jak zastrzyk trucizny.

Współczesne dyskusje na temat kary śmierci są równie skomplikowane, obejmując aspekty moralne, prawne, społeczne i psychologiczne. Z jednej strony mamy argumenty abolicjonistów, którzy wskazują na ryzyko niesprawiedliwego skazania, moralne imperatywy przeciwko odbieraniu życia oraz brak dowodów na skuteczność odstraszania. Z drugiej strony retencjoniści podkreślają potrzebę sprawiedliwości dla ofiar, odstraszający efekt kary oraz przekonanie, że niektóre przestępstwa zasługują na najwyższy wymiar kary.

Niniejsza praca ma na celu przyjrzenie się historii kary śmierci, jej ewolucji i obecnemu statusowi w różnych częściach świata. Rozważania obejmują również analizę procesu egzekucji, rolę i postrzeganie kata, a także psychologiczne i społeczne aspekty związane z karą główną. Szczególną uwagę poświęcono także współczesnym kontrowersjom i badaniom opinii publicznej na temat kary śmierci.

Rozdział pierwszy pracy przedstawia historyczny przegląd kary śmierci na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz Polski. Kolejny rozdział analizuje przebieg egzekucji oraz jej uczestników, podkreślając widowiskowość i rolę kata. Trzeci rozdział koncentruje się na głównych sporach i argumentach zarówno abolicjonistów, jak i retencjonistów. Ostatni rozdział przedstawia wyniki badań i statystyk dotyczących kary śmierci, w tym badania własne.

Poprzez wszechstronne spojrzenie na zagadnienie kary śmierci, praca ta ma na celu przybliżenie czytelnikom pełnego spektrum argumentów i faktów związanych z tą formą kary, co pozwoli na lepsze zrozumienie jej złożoności oraz znaczenia w kontekście współczesnego społeczeństwa.

Liczba stron 79
Nazwa Szkoły Wyższej Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print