Atrakcyjność Tatr Zachodnich

Wstęp
Rozdział 1.
Ogólne wiadomości o Tatrach
1.1 Zasięg
1.2. Budowa geologiczna
1.3. Klimat
1.4. Hydrografia
1.5. Przyroda Tatr
1.5.1. Świat roślin
1.5.2. Świat zwierząt
1.6. Tatrzański Park Narodowy
Rozdział 2.
Turystyka kwalifikowana w Tatrach
2.1. Pierwsi turyści w Tatrach
2.2. Pojęcie i zakres turystyki kwalifikowanej
2.3. Turystyka piesza górska jako rodzaj turystyki kwalifikowanej
2.4. Główne organizacje turystyczne
Rozdział 3.
Walory turystyczne Tatr Zachodnich
3.1. Topografia i krajobraz Tatr Zachodnich

3.2. Walory naturalne i antropogeniczne głównych dolin
w Tatrach Zachodnich
3.2.1. Dolina Kościeliska
3.2.1.1. Jarcowa Skała
3.2.1.2. Jaskinia Mroźna
3.2.1.3. Jaskinie: Mylna i Raptawicka
3.2.1.4. Wąwóz Kraków
3.2.1.5. Smreczyński Staw
3.2.1.6. Polana Pisana
3.2.1.7. Ciekawostki przyrodnicze
3.2.1.8. Stare Kościeliska
3.2.1.9. Krzyż Wincentego Pola

3.3. Dolina Chochołowska
3.3.1. Polana Biały Potok
3.3.2. „Grześ”
3.3.3. „Wołowiec’
3.3.4. Siwa Polana
3.3.5. Polana Huciska
3.3.6. Polana Chochołowska

3.4. Folklor góralski
3.4.1.Czynniki wpływające na tradycyjną kulturę ludową
3.4.1.1. Pasterstwo wysokogórskie
3.4.1.2. Sztuka i rzemiosło artystyczne
3.4.1.3. Tradycja zbójnicka
3.4.1.4. Budownictwo podhalańskie
3.4.1.5. Strój góralski
3.4.1.6. Gwara góralska
3.5. Słynne ośrodki kultury ludowej w Tatrach Zachodnich
3.5.1. Chochołów
3.5.2. Krzeptówki

Rozdział 4.
Zagospodarowanie turystyczne Tatr Zachodnich
4.1. Baza noclegowa Tatr Zachodnich
4.1.1. Zakopane – główna baza noclegowa i usługowa Tatr
4.1.2. Główne schroniska Tatr Zachodnich
4.1.2.1. Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej
4.1.2.2. Schronisko PTTK im. Walerego Goetla na Polanie Ornak
4.2. Baza żywieniowa
4.3. Dostępność komunikacyjna
4.4. Baza towarzysząca
4.4.1. Historia i ogólne wiadomości o szlakach turystycznych
4.4.2. Najpopularniejsze szlaki turystyczne w Tatrach Zachodnich
4.4.2.1. Droga pod Reglami
4.4.2.2. Ścieżka pod Reglami
4.4.2.3. Pozostałe znakowane szlaki turystyczne w Dolinach: Kościeliskiej i Chochołowskiej

Wstęp

Od najdawniejszych czasów góry przyciągały uwagę człowieka. W ciągu wielowiekowego rozwoju, widział on w nich siedzibę bogów i tajemniczych sił przyrody, krainę zwierzyny, skarbów, drogocennych kamieni i ziół leczniczych. To tajemnicze piękno od wieków fascynowało człowieka, który zachwycony tym pięknem, rozkoszą obcowania z nim, starał i stara się zawsze być blisko niego i poznawać go nieustannie. Toteż wzdłuż Doliny Wagu i Popradu, u podnóża gór już w II w. p n.e. ciągnęli kupcy etruscy i italscy. Niskie przełęcze karpackie stały się naturalnymi drogami dla kupieckich karawan z północy na południe . Ślady ich przejść odkrywa nauka do tej pory w postaci różnych narzędzi, monet, posążków i przedmiotów kultu. Mimo, że nie byli turystami w dzisiejszym tego słowa znaczeniu ani myśliwi, ani zbieracze ziół, ani poszukiwacze skarbów, to wdzierali się oni w nieznane części górskie i byli pierwszymi, którzy je odkrywali i ich piękno. Za pierwszą wyprawę turystyczną uważa się wycieczkę, jaka odbyła w 1565 r. Beata z Kościeleckich Łaska, najprawdopodobniej do Zielonego Stawu Kieżmarskiego. 1

Góry Świętokrzyskie są miejscem, gdzie od setek lat, tak wielu ludzi kieruje swój wzrok oraz swoje kroki. Chęć poznania uroków tego wspaniałego pasma górskiego sprawiła, że powstało bardzo dużo szlaków turystycznych, gdzie każdy, kto je przemierzy chociaż raz, dozna wielu wrażeń wizualnych i emocjonalnych i będzie starał się wracać na te szlaki ponownie.
Jest to rejon, gdzie każdego roku tysiące turystów przemierza górskie ścieżki. Wszyscy pragną bliżej poznać uroki przyrody ale także kulturę mieszkających tam ludzi.

Te kilka zdań wprowadzających do mojej pracy pokazuje ogromne zafascynowanie pięknem Gór Świętokrzyskich, a przede wszystkim Świętokrzyskiego Parku Narodowego wielu ludzi Dokonując wyboru tematu mojej pracy dyplomowej wzięłam pod uwagę, szczególne umiłowanie przeze mnie oraz bliższe poznanie uroków występującej tam przyrody ożywionej i nieożywionej.
Tematem pracy jest udowodnienie hipotezy atrakcyjności Tatr Zachodnich na przykładzie dwóch głównych dolin: Kościeliskiej i Chochołowskiej dla turystyki pieszej.

Ta forma chodzenia po górach, szczególnie latem, jest naturalną i skuteczną formą aktywności fizycznej, którą mogą uprawiać wszyscy, w grupach i pojedynczo. Chociaż wędrówki te zaliczają się do turystyki kwalifikowanej, jako turystyka piesza górska, nie wymaga ona jednak dużej kondycji fizycznej. Wędrówki te, to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu, możliwość odreagowania od codziennych trosk i stresów oraz przede wszystkim wypoczynek dla zdrowia, lepszego samopoczucia, przy jednoczesnym poznawaniu ojczystego kraju i podziwianiu przepięknych widoków górskich. Wypady w góry to też wielka atrakcja, szczególnie dla wszystkich „mieszczuchów”.

Celem i głównym zadaniem pracy jest charakterystyka Tatr Zachodnich jako gór, gdzie istnieją przeróżne możliwości do uprawiania turystyki pieszej dla turysty w różnym wieku, młodszego i starszego, silniejszego i słabszego z wszystkimi zaletami i także niebezpieczeństwami tych wędrówek.

Praca składa się : ze wstępu, 4 rozdziałów, podsumowania, bibliografii, We wstępie przedstawiłam cel, zadania, hipotezę oraz metody badawcze mojej pracy.

W rozdziale 1 scharakteryzowałam Tatry ogólnie: zasięg, budowę geologiczną, klimat, hydrografię, przyrodę Tatr. W rozdziale 2 opisałam turystykę kwalifikowaną w Tatrach, a mianowicie przypomniałam pierwszych turystów, przybliżyłam pojęcie turystyki kwalifikowanej i turystyki pieszej górskiej oraz główne organizacje turystyczne. W rozdziale 3 scharakteryzowałam walory turystyczne Tatr Zachodnich na przykładzie głównych dolin: Kościeliskiej i Chochołowskiej. W rozdziale 4 przedstawiłam zagospodarowanie turystyczne tychże dolin w Tatrach Zachodnich: bazę noclegową, żywieniową, towarzyszącą oraz dostępność komunikacyjną.

Pracę zakończyłam podsumowaniem, w którym przedstawiłam ogólne wnioski odnośnie tematu przedstawionego w pracy i przede wszystkim, zachęciłam wszystkich do uprawiania turystyki pieszej w Tatrach. Do pracy oprócz bibliografii dołączyłam tabele, wykresy i fotografie.

Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego przedstawiam hipotezę:

 1. Tatry Zachodnie to jeden z najatrakcyjniejszych terenów turystycznych Polski;
 2. Doliny w Tatrach Zachodnich, w szczególności: Kościeliska i Chochołowska stwarzają szerokie możliwości uprawiania turystyki pieszej;
 3. Możliwości uprawiania turystyki pieszej górskiej w Tatrach Zachodnich istnieją dla każdego, w różnym wieku, we wszystkich porach roku, oprócz zimy, a możliwości te są największe latem.

W celu zweryfikowania postawionej hipotezy starałam się w pracy odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

 1. W jaki sposób położenie geograficzne Tatr wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie człowieka;
 2. Czy baza turystyczna jest należycie przygotowana do przyjęcia turystów o każdej porze dnia;
 3. Czy szlaki turystyczne w Tatrach Zachodnich stwarzają dogodne warunki do wędrowania.

W celu zebrania materiału badawczego do napisania pracy zastosowałem następujące metody badawcze:

 • Analiza literatury przedmiotu, kwerenda biblioteczna;
 • Analiza dokumentów turystycznych: przewodników i map;
 • Obserwacje i doświadczenia własne,
 • Rozmowy z turystami uprawiającymi turystykę pieszą i analiza ich opinii o Tatrach Zachodnich;
 • Rozmowa z dr inż. Wojciechem Gąsienicą Byrcynem – zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w TPN, w latach 1990 –2001 dyrektorem naczelnym TPN;
 • Analiza danych statystycznych otrzymanych z TPN;
 • Analizę literatury, dokumentów i innych źródeł starałem się prowadzić poprzez zweryfikowanie wielu informacji, z których wybrałem najciekawsze, dotyczące bezpośrednio tematu mojej pracy.

Prawdziwy turysta będąc w Tatrach tylko raz „zaraża” się nimi, a jego „choroba”, polega na ciągłych powrotach w ten jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Tak się też stało ze mną. Decyzją o napisaniu pracy dyplomowej na temat turystyki pieszej w Tatrach Zachodnich, potwierdzam moją ogromną pasję i zachwyt nad tymi przepięknymi widokami, które można obejrzeć, chodząc po górskich ścieżkach.

Liczba stron 106
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print