Wykorzystanie energii geotermalnej, charakterystyka, technologia, porównanie z innymi źródłami, przykłady

1. Wstęp ………… 5 2. Cel i zakres pracy ……. 7 3. Pojęcie „Zrównoważonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce .8 4. Energia geotermalna ……. 12 4.1. Wprowadzenie ………. 12 4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej .. 17 4.3. Charakterystyka wód geotermalnych …. 21 4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej … 25 4.5. … Czytaj dalej

Produkcja bioetanolu do siników spalinowych z surowców celulozowych, technologia, badania, wdrożenia

Spis treści Wstęp ………..7 PODSTAWY TEORETYCZNE……..9 1. Biopaliwa ……..9 1.1. Biopaliwa – definicja ………9 1.2. Zastosowanie biopaliw ……….9 1.3. Klasyfikacja biopaliw do silników spalinowych. ……10 1.3.1. Biopaliwa pierwszej generacji. ………10 1.3.2. Biopaliwa drugiej generacji. ……..12 1.3.3. Biopaliwa trzeciej generacji…….14 1.4. Bioetanol………..14 2. Wpływ dodatku bioetanolu na jakość benzyn …..18 2.1 Liczba oktanowa i wartość opałowa…..18 … Czytaj dalej