Wykorzystanie energii geotermalnej, charakterystyka, technologia, porównanie z innymi źródłami, przykłady

1. Wstęp ………… 5
2. Cel i zakres pracy ……. 7
3. Pojęcie „Zrównoważonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce .8

4. Energia geotermalna ……. 12
4.1. Wprowadzenie ………. 12
4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej .. 17
4.3. Charakterystyka wód geotermalnych …. 21
4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej … 25
4.5. Charakterystyka warunków geotermalnych w Polsce . 28
4.5.1. Zarys warunków geotermicznych Polski …… 29
4.5.2. Zasoby wód geotermalnych w Polsce …. 30

5. Charakterystyka elementów i systemów pozyskiwania i wykorzystania energii geotermicznej …….. 32
5.1. Ogólna klasyfikacja ……… 32
5.2. Podstawy wymiany ciepła w geotermalnych wymiennikach ciepła … 34
5.3. Sposoby wykorzystania przypowierzchniowej energii geotermicznej … 38
5.4. Geotermalne systemy wydobywczo – przetwarzające …49

6. Technologie wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowniach i elektrowniach ……. 56
6.1. Podstawowe układy systemów energii geotermalnej w ciepłownictwie. 60
6.2. Podstawowe schematy ciepłowni geotermalnych .. 63
6.3. Wykorzystanie energii geotermalnej w elektrowniach i
elektrociepłowniach ……. 66
6.4. Przegląd udanych przedsięwzięć ze źródeł geotermicznych w Polsce .. 69
7. Porównanie geotermalnego źródła ciepła ze źródłem konwencjonalnym …… 73

Podsumowanie ……….. 79
DODATKI …………. 82
Spis treści
A. Zasoby i możliwości wykorzystania wód geotermalnych
w Małopolsce – zarys …………….. 83
A.1. Występowanie wód geotermalnych w Małopolsce … 83
A.2. Wytypowane strefy do wykorzystania energii geotermalnej .. 87
B. Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu …… 93
B.1. Charakterystyka hydrogeotermalna niecki podhalańskiej …… 93
B.2. Zarys historyczny zagospodarowania wód geotermalnych
na Podhalu ……… 95
B.3. Geotermalny system ciepłowniczy na Podhalu … 100
B.3.1. Geneza projektu …… 100
B.3.2. Aspekt techniczny ……. 101

Liczba stron 104
Nazwa Szkoły Wyższej AGH, Kraków
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print