Dostosowania polskiej polityki celnej do standardów Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział 1 : Zarządzanie zmianą w świetle teorii organizacji i zarządzania
1.1. Geneza i przyczyny zmian
1.1.1. Zmiany polityczne
1.1.2. Globalizacja rynków
1.1.3. Tempo zmian technologicznych.
1.1.4. Ekologia
1.2. Opór przeciwko zmianom
1.3. Konflikty organizacyjne związane ze zmianą
1.4. Rola informacji w zakresie osłabienia oporu i rozwiązywania konfliktów
1.5. Przydatność analizy SWOT w procesie wdrażania zmiany w organizacji

Rozdział 2 : Wspólna polityka handlowa. Główne postanowienia polskiego Kodeksu Celnego wynikające z Kodeksu Celnego Unii Europejskiej
2.1. Geneza i pojęcie polityki handlowej.
2.2. Cło jako instrument gospodarki państwowej
2.2.1. Pojęcie i cechy cła
2.2.2. Podmiot i przedmiot cła
2.2.3. Funkcje cła
2.2.4. Klasyfikacje ceł.
2.3. Polski Kodeks Celny – geneza
2.4. Kodeks Celny Unii Europejskiej jako element jej prawa.
2.5. Procedury celne
2.6. Kształtowanie polskiej polityki celnej w okresie integracji europejskiej.

Rozdział 3 : Charakterystyka przeprowadzonych badań empirycznych
3.1. Cel, zakres, metody badań.
3.2. Charakterystyka badanej populacji.
3.2.1 Charakterystyka respondentów objętych badaniami ankietowymi

Rozdział 4 : Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych

Rozdział 5 : Analiza oraz wnioski przeprowadzonych badań empirycznych
5.1. Analiza badanej zbiorowości
5.2. Analiza wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Załącznik

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print